Nghiệm thu đề tài cấp Bộ “Người nông dân với tiếp cận pháp luật” (15/03/2020)

Đề tài do TS. Trương Văn Dũng làm chủ nhiệm, thực hiện năm 2015-2016

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ “An sinh xã hội cho người cao tuổi trong bối cảnh già hóa dân số nhanh hiện nay: nghiên cứu trường hợp ở Hà Nội và Hải Dương” (30/03/2017)

Sáng ngày 29 tháng 3 năm 2017, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài ““An sinh xã hội cho người cao tuổi trong bối cảnh già hóa dân số nhanh hiện nay: nghiên cứu trường hợp ở Hà Nội và Hải Dương” do TS. Nguyễn Đình Tuấn làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Con người là cơ quan chủ trì.

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay: yêu cầu và giải pháp” (30/03/2017)

Sáng ngày 29 tháng 3 năm 2017, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài ““Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay: yêu cầu và giải pháp” do PGS.TSKH. Lương Đình Hải làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Con người là cơ quan chủ trì.

Báo cáo kết quả hoạt động của đề tài cấp Bộ "Chăm sóc sức khỏe ban đầu dựa trên quyền con người, (nghiên cứu trường hợp tỉnh Thái Nguyên)" (08/12/2015)

Nội dung nghiên cứu: 10 nội dung của chăm sóc sức khỏe ban đầu (8 nội dung do Tổ chức Y tế thế giới xác định và 2 nội dung do ngành Y tế Việt Nam bổ sung để hỗ trợ thực hiện 8 nội dung trên), tiếp cận từ góc độ quyền con người.

Bảo vệ đề tài cấp Bộ "Quyền con người trong lính vực môi trường" (18/01/2013)

Ngày 19/1/ 2013, tại hội trường diễn ra buổi bảo vệ đề tài

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ: Những luận cứ khoa học của việc xây dựng hệ giá trị chung của con người Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập dưới tác động của toàn cầu (29/12/2011)

Ngày 12 tháng 2 năm 2011, tại Viện khoa học Xã hội Việt Nam đã diễn ra buổi nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Những luận cứ khoa học của việc xây dựng hệ giá trị chung của con người Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập dưới tác động của toàn cầu hóa” do GS.VS. Phạm Minh Hạc làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu cấp Bộ Chương trình “Một số vấn đề cơ bản về phát triển con người Việt Nam giai đoạn 2011-2020” (29/12/2011)

Chương trình cấp Bộ “Một số vấn đề cơ bản về phát triển con người Việt Nam giai đoạn 2011-2020” do PGS.TS Mai Quỳnh Nam làm chủ nhiệm đã được nghiệm thu tại Viện Khoa học xã hội Việt Nam năm 2011

Các tin cũ hơn.............................

Tin tức nổi bật