Giới thiệu kết quả nghiên cứu đề tài cấp Bộ 2017-2018: Nghèo đa chiều và thách thức đối với phát triển con người ở Việt Nam (16/03/2020)

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Đình Tuấn Các thành viên tham gia: TS. Phạm Thị Tính TS. Nguyễn Ngọc Trung TS. Nguyễn Vũ Quỳnh Anh ThS. Phạm Thu Hương ThS. Nguyễn Thị Nga Thời gian thực hiện: 1/2017-12/2018

Giới thiệu kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: Bảo đảm an ninh nguồn nước vì mục tiêu phát triển con người tỉnh Hà Nam (16/03/2020)

Đề tài “Bảo đảm an ninh nguồn nước vì mục tiêu phát triển con người tỉnh Hà Nam” do TS. Phạm Thị Tính làm chủ nhiệm, thời gian thực hiện từ 1/2017 đến 12/2018.

Giới thiệu Kết quả đề tài cấp Bộ: ‘Hoà nhập xã hội vì mục tiêu phát triển con người đối với người khuyết tật tại Thái Bình: thực trạng và giải pháp’ (16/03/2020)

Đề tài cấp Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam 2017-2018: ‘Hoà nhập xã hội vì mục tiêu phát triển con người đối với người khuyết tật tại Thái Bình: thực trạng và giải pháp’ do TS. Vũ Thị Thanh và nhóm thành viên đề tài của Viện Nghiên cứu Con người thực hiện từ 1/2017 đến 12/2018.

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài cấp Bộ: “Phát triển dựa trên quyền văn hóa ở nước ta hiện nay” (15/03/2020)

Đề tài do PGS.TS Mai Quỳnh Nam làm chủ nhiệm, thực hiện năm 2015-2016

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ “Người nông dân với tiếp cận pháp luật” (15/03/2020)

Đề tài do TS. Trương Văn Dũng làm chủ nhiệm, thực hiện năm 2015-2016

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ “An sinh xã hội cho người cao tuổi trong bối cảnh già hóa dân số nhanh hiện nay: nghiên cứu trường hợp ở Hà Nội và Hải Dương” (30/03/2017)

Sáng ngày 29 tháng 3 năm 2017, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài ““An sinh xã hội cho người cao tuổi trong bối cảnh già hóa dân số nhanh hiện nay: nghiên cứu trường hợp ở Hà Nội và Hải Dương” do TS. Nguyễn Đình Tuấn làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Con người là cơ quan chủ trì.

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay: yêu cầu và giải pháp” (30/03/2017)

Sáng ngày 29 tháng 3 năm 2017, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài ““Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay: yêu cầu và giải pháp” do PGS.TSKH. Lương Đình Hải làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Con người là cơ quan chủ trì.

Các tin cũ hơn.............................