Dự án "Điều tra thái độ của công chúng đối với toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế"

07/11/2007
Điều tra được tiến hành tại 20 tỉnh/thành trên cả nước về thái độ của công chúng đối với toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế

Cơ quan hợp tác: Đại học Glasgow, Scottland.

Chủ nhiệm: PGS.TS. Phạm Thành Nghị

Thời gian thực hiện: 2002- 2003

 

Điều tra được tiến hành theo hai giai đoạn: thảo luận nhóm tập trung và điều tra bằng bảng hỏi

Thảo luận nhóm tập trung

Thảo luận nhóm tập trung được tiến hành tại Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Hoà Bình và Tây Ninh. Mỗi nhóm gồm 8 đến 9 người, bao gồm cả nam và nữ từ 18 tuổi trở lên và làm các ngành nghề khác nhau. Nhóm thảo luận về những vấn đề về thay đổi xã hội,  kinh tế, văn hoá trong quá trình toàn cầu hoá và thái độ của họ đối với những thay đổi này. Tất cả các cuộc thảo luận nhóm tập trung đều được ghi âm và quay video lại và dịch ra tiếng Anh.

Điều tra bằng bảng hỏi

Điều tra được tiến hành với 1500 người dân và 500 cán bộ cơ sở được lựa chọn ngẫu nhiên theo tỷ lệ dân số, phân bố đều trên 8 vùng kinh tế.

 

Liên hệ: ptnghi@fpt.vn hoặc ihsvn@hn.vnn.vn