Đối tác quốc tế

21/03/2013

Với đội ngũ các nhà khoa học và chuyên gia có trình độ, Viện NCCN  đã và đang thực hiện một số đề tài, dự án; phối hợp với các cơ quan trong và ngoài nước tham gia chương trình nghiên cứu có quy mô quốc gia, khu vực và quốc tế. Những hoạt động nghiên cứu này đã góp phần thiết thực vào công tác nghiên cứu không chỉ của Viện KHXH nói chung mà vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Việt Nam

Các tổ chức mà viện NCCN đã thiết lập, xây dựng và trao đổi thông tin: Quỹ Korean Foundation for Advanced Studies; Chinese Academic of Social Sciences; Quỹ phát triển quốc tế Canada; Trung tâm Việt Nam, Đại học Texas, Hoa Kỳ; Đại học Hawaii Pacific; Viện Nghiên cứu Con người của CH Pháp; Trung tâm Việt Nam, Đại học Temple, Hoa Kỳ Đại học Glasgow, Scotland,  Trung tâm nghiên cứu Phát triển bền vững, Đại học Chiang Mai, Thái Lan, , Viện Thống nhất Dân tộc Hàn Quốc, Viện Tăng trưởng xanh, Hàn Quốc, với Đại học Sydney, Úc,  Khoa công tác xã hội- , Đại học San Jose State,  Khoa xã hội, Đại học Kansai, Nhật Bản.Viện ICON, Đức,  Viện nghiên cứu tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI) và khoa Luật của Đại học Kangwon, Hàn Quốc, khoa Công tác xã hội của Viện Khoa học và Quản lý Acharya, Bangalor, Ấn Độ, Viện xã hội học và triết học, Ba Lan v.v...

Đặc biệt, Viện Nghiên cứu Con người đã thiết lập được và có nhiều dự án điều tra chung với Hiệp hội điều tra giá trị thế giới, Đại học Michigan, Hoa Kỳ và Trung tâm nghiên cứu Dân chủ (The Center for the Studies of Democracy) thuộc Đại học California, Irvine, Hoa Kỳ  để tiến hành Điều tra Giá trị Thế giới 2001 và 2006.

Viện Nghiên cứu Con người hiện là thành viên của Hiệp hội Điều tra Giá trị thế giới.