Tạp chí

20/02/2013

Điện thoại liên hệ

                                    04.62736062

Danh sách cán bộ

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

1. TS. Nguyễn Đình Tuấn Phó tổng biên tập

ĐT: 0915506996

Email:tuanihs@yahoo.com

2.

CN. Lê Thị Tố Lam

Phó trưởng phòng Biên tập - trị sự

ĐT: 0976420399

Email: letolam68@gmail.com

3.

Ths Nguyễn Thị Thắm

 

ĐT: 01239529588

Email: nguyentham222@gmail.com