Lãnh đạo Viện

11/04/2020
Thành viên Ban Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Con người

 

Viện Trưởng

PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê

ĐTDĐ: 0987526666  

E-mail: hoaile74@gmail.com

 

 

Phó Viện Trưởng

 

TS. Đào Thị Minh Hương

 

ĐT: (844)62736070    

 

ĐTDĐ: 0918401749

 

E-mail: huong_daominh@yahoo.com

 

 

Phó Viện Trưởng

TS. Nguyễn Đình Tuấn

ĐT: (844)32444283; 

ĐTDĐ: 0915506996

E-mail: tuanihs@yahoo.com