Phòng tổ chức hành chính

11/10/2007
Là bộ phận tổng hợp có chức năng hành chính quản trị, tài vụ và tổ chức

Điện thoại liên hệ

                                        04.62736068

Danh sách cán bộ

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

1.

Trần Công Hòa

Trưởng phòng

ĐT: 0913234613

Email: tranconghoa61@gmail.com

2.

Khổng Thị Kim Dung

Văn thư

ĐT: 0913322590

Email: khongkimdung1@gmail.com

3.

Đỗ Xuân Chinh

Lái xe

ĐT: 0987551363

4.

Nguyễn Văn Quy

Bảo vệ

ĐT: 0987931947

5. Trần Võ Thị Tình Kế toán ĐT: 0977781357

 

Nhiệm vụ

  • Xây dựng chương trình công tác thuộc lĩnh vực được giao, lên kế hoạch, giúp lãnh đạo Viện đôn đốc, theo dõi và thực hiện lịch làm việc của Viện;
  • Giúp lãnh đạo Viện thu thập thông tin; dự thảo các văn bản, báo cáo tổng hợp của cơ quan;
  • Quản lý cán bộ; quản lý và lưu trữ hồ sơ văn bản;
  • Thực hiện các nghiệp vụ hành chính;
  • Quản lý và thực hiện kế hoạch ngân sách, các nguồn vốn, quỹ của Viện;
  • Quản lý (lập hồ sơ quản lý, bổ sung/thanh lý) tài sản: mua sắm/bảo trì/sửa chữa trang thiết bị; sửa chữa chống xuống cấp trụ sở cơ quan;
  • Quản lý tài sản, trang thiết bị được giao.