Phòng Nghiên cứu Quyền Con người và An ninh con người

11/10/2007
Nghiên cứu lý luận và phương pháp luận về quyền con người nhằm cung cấp cơ sở lý luận cho việc xây dụng hệ thống quan điểm về quyền con người ở Việt Nam

Điện thoại liên hệ

                                  04.37624690

 

Danh sách cán bộ

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Chức vụ

1.

TS. Phạm Thị Tính

Trưởng phòng

ĐT: 0972813369

Email: ngoctinhihs@yahoo.com

2 ThS. Nguyễn Thị Nga Phó trưởng phòng

ĐT: 0983042366

Email: nganguyen204@gmail.com

3 TS. Trương Văn Dũng  

ĐT: 0983293548

Email: tvdung60@gmail.com

4 ThS. Phan Thanh Thanh  

ĐT: 

Email: phanthanhcmu@gmail.com

 

 

The older news.............................