Phòng Nghiên cứu Con người và Xã hội

11/10/2020
Nghiên cứu đặc trưng xã hội - văn hoá của con người Việt Nam: truyền thống và hiện đại; mối quan hệ giữa văn hoá và con người, con người và văn hoá trong các giai đoạn của các quá trình phát triển xã hội; sự tương đồng và khác biệt giữa phương Đông và phương Tây trong văn hoá nhân cách.

Điện thoại liên hệ

                                            04.62736055

 

Danh sách cán bộ

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

 

TS. Lê Thị Đan Dung

Phó trưởng phòng

ĐT: 0904669807

Email: ldandung@gmail.com

 

NCS. Lê Mạnh Hùng

 

ĐT: 0983079067

Email: lemanhhung79@gmail.com

 

TS. Nguyễn Thị Hoa Mai

 

ĐT: 0917505968

Email: hoamaivnccn@gmail.com

  TS. Nguyễn Thị Lê  

ĐT: 0982973977

Email: nguyenle3105@gmail.com

 

Hoạt động nghiên cứu

  • Mối quan hệ giữa con người và văn hoá trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước;
  • Ảnh hướng của xu hướng toàn cầu hoá đến sự phát triển của văn hoá Việt Nam và con người Việt Nam;
  • Nghiên cứu con người trong ngôn ngữ;
  • Một số vấn đề nhân học văn hóa