Đại hội Chi đoàn Viện Nghiên cứu Con người nhiệm kỳ 2013-2014

18/07/2013
Ngày 9 tháng 7 năm 2013, Chi đoàn Viện Nghiên cứu Con người tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2013-2014.

      Ngày 9 tháng 7 năm 2013, Chi đoàn Viện Nghiên cứu Con người tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2013-2014.

         Đến dự với đại hội có TS. Đào Thị Minh Hương, đại diện Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Con người, TS. Trương Văn Dũng, đại diện chi Ủy Viện Nghiên cứu Con người, Ths. Nguyễn Đình Tuấn, đại diện Công đoàn Viện Nghiên cứu Con người, TS. Võ Xuân Vinh. bí thư đoàn TNCS HCM Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, đồng chí Bùi Đức Mậu, đồng chí Trần Thị Thủy đại diện BCH Đoàn TNCS HCM Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam,  đồng chí Nguyễn Văn Huấn, đại diện BCH Chi đoàn Viện Triết học cùng toàn thể đoàn viên thanh niên Viện Nghiên cứu Con người.

          Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012-2013, phương hướng hoạt động 2013-2014, đã đóng góp ý kiến, thảo luận sôi nổi, bổ sung hoàn thiện báo cáo cũng như các phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ tới. Đại hội cũng nghe các ý kiến phát biểu nhận xét đánh giá cũng như những động viên, gợi ý hoạt động của đại diện lãnh đạo Viện, Chi Ủy, Công đoàn Viện Nghiên cứu Con người, BCH Đoàn Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

          Đại hội đã bầu ra được BCH Chi đoàn cho nhiệm kỷ tới gồm 03 đồng chí. Đại hội kết thúc trong không khí phấn khởi, đã thống nhất thông qua Nghị quyết đại hội và giao cho BCH chi đoàn khóa mới căn cứ Nghị quyết Đại hội, xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Sau khi đại hội kết thúc, BCH chi đoàn nhiệm kỳ 2013-2014 đã họp phiên thứ nhất bầu đồng chí Lê Thị Thu Hà là bí thư chi đoàn, Nguyễn Thị Thắm là phó bí thư chi đoàn và Bùi Thị Hiền Hòa là ủy viên BCH chi đoàn Viện Nghiên cứu Con người.

Thu Hà

Hỉnh ảnh: