Danh sách Ban chấp hành Công đoàn Viện Nghiên cứu Con người

19/02/2013

STT

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

1

Ngô Lê Kim Thoa

Chủ tịch công đoàn

ĐT: 0904555162

Email: ngolekimthoa61@yahoo.com

2

Lê Thị Tố Lam

Phó chủ tịch CĐ

ĐT: 0976420399

Email: letolam68@gmail.com

3

Nguyễn Đình Tuấn

Ủy viên

ĐT: 0915506996

Email: tuanihs@yahoo.com