Danh sách Chi ủy Chi bộ Viện Nghiên cứu Con người nhiệm kỳ 2015-2020

19/05/2015

1. PGS. TSKH Lương Đình Hải, Bí thư Chi bộ

2. TS. Nguyễn Đình Tuấn, Phó bí thư

3. Lê Thị Tố Lam, Chi ủy viên

The older news.............................