Danh sách Chi ủy Viện Nghiên cứu Con người

19/02/2013

STT

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

1

Lương Đình Hải

Bí thư chi bộ

ĐT:  09364322828 /    0977074488

Email: tskhldh@yahoo.com

2

Trần Anh Văn

 

ĐT: 0913534743

Email: ihstranvan@yahoo.com

3

Trương Văn Dũng

 

ĐT: 0983293548

Email: tvdung60@gmail.com