Lễ kết nạp quần chúng Trịnh Thị Kim Ngọc vào Đảng (20/12/2018)

Sáng ngày 19/12/2018, Chi bộ Viện Nghiên cứu Con người đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng Trịnh Thị Kim Ngọc. Lễ kết nạp đảng viên mới đã được tổ chức trang trọng theo quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng viên mới (12/10/2018)

Sáng ngày 11/10/2018, Chi bộ Viện Nghiên cứu Con người thuộc Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho 02 quần chúng ưu tú.

Tổng kết công tác Chi bộ Viện Nghiên cứu Con người 2017 (22/12/2017)

Sáng ngày 19 tháng 12, tại Hội trường Viện Nghiên cứu Con người đã diễn ra buổi họp Tổng kết công tác Chi bộ Viện Nghiên cứu Con người năm 2017.