Đại hội Chi đoàn Viện Nghiên cứu Con người, nhiệm kỳ 2022-2024

05/04/2022

 

Ngày 01 tháng 04 năm 2022, Đại hội Chi đoàn Viện Nghiên cứu Con người được tổ chức long trọng tại trụ sở đơn vị. Tham dự đại hội có đại diện BCH Đoàn TNCS HCM Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Đại diện Chi ủy, Ban lãnh đạo và đại diện Ban thanh tra nhân dân Viện Nghiên cứu Con người cùng sự có mặt của 8 đoàn viên đang sinh hoạt trực tiếp tại Chi đoàn.

Đại hội đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Huệ, bí thư chi đoàn trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2019-2022 và mục tiêu, phương hướng công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022-2024; đồng chí Trần Võ Thị Tình trình bày báo cáo kiểm điểm BCH Chi đoàn nhiệm kỳ 2019-2022.

Đại hội được nghe một số ý kiến của các đoàn viên tham dự. Các ý kiến tán thành với các nội dung chính của hai báo cáo đã được trình bày và bổ sung một số ý kiến nhằm vào phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới căn cứ trên thực tiễn số lượng đoàn viên và những nhiệm vụ chính trị xã hội được giao. Các ý kiến nhấn mạnh công tác phối hợp trong các hoạt động từ hoạt động khoa học cho đến các hoạt động phong trào với các tổ chức trong đơn vị cũng như các chi đoàn trong hệ thống Viện Hàn lâm để vừa nâng cao trình độ chuyên môn, vừa gia tăng sự gắn kết trong khối đoàn thanh niên của Viện.

Đại hội vinh dự được nghe TS. Nguyễn Đình Tuấn, đại diện Chi ủy và Ban lãnh đạo Viện Nghiên cứu Con người phát biểu ý kiến chỉ đạo định hướng hoạt động của Chi đoàn trong nhiệm kì tới, trong đó tập trung vào một số vấn đề: cần cụ thể hóa những hành động, chương trình của đoàn TNCS HCM nói chung và chi đoàn Viện Nghiên cứu Con người nói riêng; cần bám sát những chỉ đạo và định hướng của chi đoàn cho định hướng nghiên cứu khoa học để phát huy những kết quả đã đạt được và tiếp tục có sự mở rộng hợp tác với các đoàn trong và ngoài Viện Hàn lâm để trao đổi, chia sẻ, hợp tác nghiên cứu.

 

TS. Nguyễn Đình Tuấn, đại diện Chi ủy và Ban lãnh đạo Viện Nghiên cứu Con người phát biểu

 

Đại hội vinh dự được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí, TS. Trần Đình Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. TS. Trần Đình Hưng ghi nhận và chúc mừng những thành tích trong thời gian 3 năm vừa qua về những đóng góp cũng như chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ ngày được nâng cao của các đoàn viên. Đồng chí cũng mong rằng, trong thời gian tới, Chi đoàn Viện Nghiên cứu Con người cần gắn kết nhiều hơn với các hoạt động đoàn cấp trên và tăng cường thêm công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho tổ chức Đảng tại đơn vị.  

 

TS. Trần Đình Hưng, Ủy viên BTV Đoàn TNCS HCM Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phát biểu

 

Đại hội đã bầu ra BCH Chi đoàn nhiệm kỳ tới gồm 3 đồng chí: Trần Võ Thị Tình; Nguyễn Thị Thắm; Phan Thanh Thanh, trong đó đồng chí Trần Võ Thị Tình đã được bầu vào chức vụ Bí thư chi đoàn TNCS HCM Viện Nghiên cứu Con người ngay tại đại hội theo đúng quy định mới của Đoàn. Đại hội cũng bầu ra 02 đoàn viên chính thức và 01 đoàn viên dự khuyết tham dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027.

 

TS. Nguyễn Đình Tuấn chúc mừng và tặng quà BCH chi đoàn nhiệm kỳ trước đã hoàn thành nhiệm vụ

 

TS. Trần Đình Hưng và TS. Phạm Thị Tính tặng hoa chúc mừng BCH Chi đoàn nhiệm kỳ mới

 

Đại hội đã thông qua Dự thảo các báo cáo, thông qua kết quả bầu cử BCH Chi đoàn khóa mới, nhiệm kỳ 2022-2024 và danh sách đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội kết thúc trong không khí phấn khởi, với nhiều nhiệt huyết tuổi trẻ. Đại hội đã kêu gọi toàn thể đoàn viên, thanh niên phát huy sức trẻ hăng hái, tình nguyện tham gia tích cực vào các hoạt động thanh niên tại Chi đoàn và Đoàn thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, đồng thời rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo trong mọi hoạt động khoa học và chuyên môn nghiệp vụ của Viện Nghiên cứu Con người.

Phan Thanh Thanh