Danh mục Luận án Tiến sĩ tại Trường Đại học KHXH NV - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

11/09/2012

 

          1. Quan hệ của Oxtrâylia với Đông Nam Á từ sau chiến tranh thế giới thứ 2 đến giữa thập niên 90: Phó tiến sĩ. Đỗ Thị Hạnh. 1999

 

            2. Sự hình thành chủ nghĩa khu vực ASEAN: Tiến sĩ. Nguyễn Ngọc Dung. 2000

 

          3. Chính sách đối ngoại của Thái Lan (Xiêm) nửa cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX: Tiến sĩ. Đào Minh Hồng. 2001

 

          4. Quan hệ Việt – Mỹ (1939 -1954): Tiến sĩ. Phạm Thị Thu Nga. 2002

 

          5. Cải cách giáo dục và những tác động chủ yếu đối với sự phát triển kinh tế - xã hội Nhật Bản (từ Minh Trị Duy Tân đến thời kỳ sau chiến tranh thế giới thứ hai): Tiến sĩ. Đặng Xuân Kháng. 2003

          6. Quá trình thực hiện chính sách dân tộc của đảng CSVN đối với đồng bào Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long: Tiến sĩ: Nguyễn Thanh Thuỷ. 2001

 

          7. Bước đầu tìm hiểu chế độ sở hữu và canh tác ruộng đất ở làng xã Nam Bộ nửa đầu thế kỷ XIX qua địa bạ: phó tiến sĩ. Trần Thị Thu Hương. 1993

 

          8. Sự chuyển biến KTXH của các quận ven TP.HCM từ năm 1975 - 1993 nhìn từ Q.Gò Vấp: Phó tiến sĩ. Lê Hồng Liên. 1995

 

          9. Sự phát triển của sử học Việt Nam từ Đại Việt Sử Ký của Lê Văn Hưu đến Đại Việt Sử Ký Toàn thư của Ngô Sĩ Liên: Phó tiến sĩ. Đặng Đức Thi. 1996

 

          10. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trong giai đoạn 1969-1972: chống phá Bình Định nông thôn ở Nam Bộ: Phó tiến sĩ: Hà Minh Hồng. 1996

 

          11. Ảnh hưởng tôn giáo đối với tín ngưỡng người Chàm ở Việt Nam: Tiến sĩ: Nguyễn Đức Toàn. 2002

 

          12. Kinh tế Sóc Trăng thời Pháp thuộc 1867 – 945. Trần Thị Mai. 1998

 

          13. Báo chí Sài Gòn thời kỳ 1954 -1963: Tiến sĩ: Dương Kiểu Linh. 1999

 

          14. Việc giải quyết vấn đề ruộng đất trong quá trình đi lên sản xuất lớn ở ĐBSCL 1975-1993: Tiến sĩ. Nguyễn Thành Nam. 2000

 

          15. Quá trình xác lập chủ quyền của VN tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (T:1): Tiến sĩ. Nguyễn Nhã. 2002

 

          16. Quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Hàn Quốc (1961 – 1993): Tiến sĩ. Hoàng Văn Hiến. 2001

 

          17. Phong trào đấu tranh của nữ tù chính trị tại các nhà tù của Mỹ Ngụy ở miền Nam (1954 - 1975): Tiến sĩ: Nguyễn Thị Hiển Linh. 2005

 

          18. Chính phủ nước VN dân chủ cộng hòa trong kháng chiến chống Pháp 1945-1954: Tiến sĩ: Trần Thị  Rồi. 2003

 

          19. Trí thức Nam Kì đối mặt với cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp trong nữa sau thế kỷ XIX: (Qua các trường hợp Nguyễn Đình Chiểu, Phan Thanh Giản, Nguyễn Thông, Trương Vĩnh Ký): Tiến sĩ. Trần Thị Kim Nhung. 2003

 

          20. Sự phát triển của đội ngũ công nhân Tp. HCM thời kỳ 1986 – 2000 qua thực tiễn quận Ba: Tiến sĩ. Trần Văn Thận. 2004

 

          21. Quá trình đô thị hóa ở Tp. HCM từ 1975 - 1996: tóm tắt: Tiến sĩ: Nguyễn Thị Thuỷ. 2004

 

          22. Hoạt động thư viện ở Tp. Sài Gòn thời kỳ 1954 - 1975: Tiến sĩ. Phạm Tấn Hạ. 2004

 

          23. Chính sách của chính quyền đàng trong với người Hoa: Tiến sĩ. Huỳnh Ngọc Đáng. 2005

 

          24. Nghề Gốm ở thành phố Hồ Chí Minh từ thế kỷ XVIII đến nay: Tiến sĩ. Phí Ngọc Tuyến. 2005

 

          25. Phong trào đấu tranh chống phá ấp chiến lược ở miền Đông Nam Bộ trong thời ký chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" (1961 - 1965): Tiến sĩ. Huỳnh Thị Liêm. 2005

 

Nguồn:www.vnulib.edu.vn:8000/dspace/bitstream/.../4257/.../thvnu0068.pdf

Ngô Hoàng Nam st