Danh mục Luận án tại Thư viện Quốc gia Việt Nam

12/09/2012

 

 

1

Đảng Cộng sản Việt Nam với quá trình phát huy sức mạnh tổng hợp của nền quốc phòng toàn dân bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa (1975 - 1991) : LAPTSKH Lịch sử / Lê Mạnh Hùng.

 

2

Đồng khởi ở Bến Tre năm 1960 : LAPTSKH Lịch sử: 5.03.15 / Trần Quỳnh Cư.

 

3

Cuộc tổng tiến công và nổi dậy tết mậu thân 1968 tại miền Nam Việt Nam : LAPTSKH Lịch sử : 5.03.15 / Hồ Khang.

 

4

Ảnh - nguồn sử lược để nghiên cứu lịch sử : LAPTSKH Lịch sử: 5.03.11 / Đào Xuân Chúc.

 

5

Tạo biểu tượng về hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh qua dạy học lịch sử Việt Nam lớp 12 trường phổ thông trung học : LAPTSKH Sư phạm - Tâm lý: 5.07.02 / Đặng Văn Hổ. - H., 1996 

 

6

Chính sách chính trị, quân sự của Pháp ở việt Nam trong giai đoạn 1945 - 1954 và nguyên nhân thất bại của chúng : LAPTSKH Quân sự: 6.01.08 / Nguyễn Mạnh Hà. - H., 1996.

 

7

Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp trong giai đoạn 1945 - 1954. Vai trò của Hồ Chí Minh trong việc hoạch định và tổ chức thực hiện : LAPTSKH Quân sự: 6.01.08 / Nguyễn Minh Đức. - H., 1996.

 

8

Một số giá trị văn hoá nghệ thuật của ngôi chùa truyền thống vùng đồng bằng sông Hồng : LAPTSKH Lịch sử: 5.03.13 / Trần Lâm Biền. - H., 1996.

 

9

Kinh tế tư nhân ở Việt Nam từ 1986 đến năm 1995 : LAPTSKH Lịch sử: 5.03.15 / Hồ Sĩ Lộc. - H., 1996.

 

10

Cải cách của Trịnh Cương đầu thế kỷ XVIII : LATS Lịch sử: 5.03.15 / Nguyễn Đức Nhuệ. - H., 2000.

 

11

Sự thống nhất giữa "kính chúa và yêu nước" trong lịch sử tư tưởng Việt Nam thời cận hiện đại : Luận án TS Triết học: 5.01.01 / Đỗ Lan Hiền. - H., 2001.

 

12

Phụ nữ quân đội trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) : Luận án TS Lịch sử: 5.03.15 / Nguyễn Thị Ngọc Lâm. - H, 2001.

 

13

Đảng với vấn đề ruộng đất trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh thời kỳ 1930 - 1931 : Luận án TS Lịch sử: 5.03.16 / Lê Văn Túc. - H., 2000.

 

14

Phong trào Cần Vương ở Bình Định (1858-1887) : LATS Lịch sử: 5.03.04 / Phan Văn Cảnh. - H., 1997.

 

15

Phong trào Phật giáo Miền Nam Việt Nam năm 1963 : LAPTSKH Lịch sử: 5.03.04 / Lê Cung. - H., 1997.

 

16

Sách lược hòa hoãn của Đảng để giữ vững chính quyền thời kỳ 1945 - 1946 : LAPTSKH Lịch sử: 5.03.16 / Vũ Như Khôi.

 

17

Phòng lưu trữ Uỷ ban hành chính thành phố Hà Nội (1954 - 1975) nguồn sử liệu chữ viết nghiên cứu lịch sử Thủ đô : LAPTSKH Lịch sử / Hồ Văn Quýnh.

 

18

Văn hóa Hoa Lộc và vị trí của nó trong thời đại đồng thau Bắc Việt Nam : LAPTSKH Lịch sử: 5.03.08 / Phạm Văn Đấu. - H., 1995.

 

19

Di tích chùa Bút Tháp : LAPTSKH Lịch sử: 5.03.08 / Bùi Văn Tiến. - H., 1995.

 

20

Văn hóa Bàu Tró đặc trưng và loại hình : LAPTSKH Lịch sử: 5.03.08 / Phạm Thị Ninh. - H., 1995.

 

21

Chùa Dâu và hệ thống chùa tứ pháp : LAPTSKH Lịch sử: 5.03.08 / Nguyễn Mạnh Cường. - H., 1995

 

22

Chiến lược đại đoàn kết của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) : LAPTSKH Lịch sử: 5.03.16 / Hoàng Trang. - H., 1995.

 

 

23

Đánh giá khả năng khai thác các di tích lịch sử - văn hóa tỉnh Thừa Thiên - Huế phục vụ mục đích du lịch : LAPTSKH Địa lý-địa chất: 01.07.02 / Trần Văn Thắng. - H., 1995.

 

24

Sự điều chỉnh chính sách của các nước lớn đối với châu Á - Thái Bình Dương từ sau chiến tranh lạnh và vấn đề đặt ra với Việt Nam : LATS Lịch sử: 5.03.05 / Hồ Châu. - H., 1997.

 

25

Tìm hiểu một số mặt văn hóa truyền thống ở Bến Tre : LAPTSKH Lịch sử: 5.03.13 / Nguyễn Chí Bền. - H., 1995.

26

Những cống hiến của tư tưởng Nguyễn Trãi vào lịch sử Việt Nam : LAPTSKH Lịch sử: 05.03.15 / Võ Xuân Đàn. - H., 1995

 

27

Về vai trò phật giáo ở Việt Nam : Qua triều đại nhà lý : LAPTSKH Triết học: 05.01.02 / Phạm Văn Sinh. - H., 1994

 

28

Đảng cộng sản Việt Nam với sự kết hợp nhiệm vụ giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp 1930-1945 : LAPTSKH Lịch sử: 5.03.16 / Nguyễn Văn Khang. - H., 1994

 

29

Làng công giáo Lưu Phương (Ninh Bình) từ năm 1829 đến năm 1945 (quá trình hình thành và phát triển) : LAPTSKH Lịch sử: 5.03.15 / Nguyễn Hồng Dương. - Viện Sử học H., 1995    

 

30

Đặc điểm kiến trúc Kainozoi Việt Nam : LAPTSKH Địa Lý - Địa chất: 1.06.01 / Ngô Gia Thắng. - Trường Đại học Mỏ - Địa chất H., 1995.    

 

 

32

Việc đào tạo và sử dụng quan lại của triều Nguyễn từ năm 1802 đến 1884 : LATS Lịch sử: 5.03.15 / Lê Thị Thanh Hòa. - H., 1997.

 

33

Chế độ đào tạo và tuyển dụng quan chức thời Lê sơ (1428-1527) : LAPTSKH Lịch sử: 5.03.15 / Đặng Kim Ngọc. - H., 1997

 

34

Sự thống nhất giữa cái logic và cái lịch sử - Một nguyên tắc của nhận thức lý luận : LAPTSKH Triết học: 5.01.04 / Phạm Thái Việt. - H., 1996

 

35

Vấn đề trị thủy ở đồng bằng Bắc Bộ dưới thời Nguyễn (Thế kỷ XIX) : LAPTSKH Lịch sử: 5.03.15 / Đỗ Đức Hùng. - H., 1995.

 

36

Lễ hội cổ truyền - nội dung lịch sử và phương pháp khai thác sự kiện : LAPTSKH Lịch sử: 5.03.11 / Nguyễn Quang Lê. - H, 1995

 

37

Động lực phát triển xã hội và một số biểu hiện của nó trong thời kì đổi mới ở Việt Nam : LAPTSKH Triết học: 5.01.02 / Lê Văn Lực. - H., 1995.

 

 

39

Quá trình xây dựng chương trình môn lịch sử ở trường phổ thông trung học Việt Nam (1945 - 1993) : LAPTSKH Sư phạm - Tâm lý: 5.07.02 / Nguyễn Anh Dũng. - H., 1996

 

40

Biến đổi cơ cấu xã hội miền Bắc trong thời kỳ 1954-1975 : LAPTS KH Lịch sử: 5.03.15 / Nguyễn Đình Lê. - H., 1996.  

42

Đảng lãnh đạo hoạt động đối ngoại thời kỳ 1945 - 1946 : LATS Lịch sử: 5.03.16 / Nguyễn Thị Kim Dung. - H., 1998.

 

43

Những nhân tố tự nhiên và truyền thống văn hóa bản địa trong kiến trúc thời Pháp thuộc ở Việt Nam : LATS KH Kiến trúc / Nguyễn Đình Toàn. - H., 1998.

 

44

Thái ấp - Điền trang thời Trần (Thế kỷ XIII - XIV) : LATS Lịch sử: 5.03.15 / Nguyễn Thị Phương Chi. - H., 2001

 

45

Nhận thức của Đảng cộng sản Việt Nam về con đường đưa đất nước lên chủ nghĩa xã hội (1976 - 1986) : LAPTS Khoa học: 5.0 / Bùi Kim Đỉnh.

 

 

46

Hồ Chí Minh với cuộc đấu tranh ngoại giao Việt Pháp từ 2-9-1945 đến 12-12-1946 : LAPTS: 5.03.16 / Lê Kim Hải.

 

47

Bộ "Hải thượng y tông tâm lĩnh" với sự vận dụng những tư tưởng triết học Trung Quốc thời cổ : LAPTSKH Triết học: 5.01.01 / Trần Văn Thụy. - H., 1996.

 

48

Khảo sát bản bộ việt sử cương mục tiết yếu của Đặng Xuân Bảng : LAPTSKH Ngữ văn: 5.04.32 / Hoàng Văn Lâu. - H., 1996.

 

49

Về hai làng nghề truyền thống : luyện sắt Phú Bài và rèn Hiền Lương tỉnh Thừa Thiên Huế : LAPTSKH Lịch sử: 5.03.15 / Bùi Thị Tân. - H., 1996.

 

50

Sự hình thành Đảng bộ Bắc Ninh - Bắc Giang từ năm 1926 đến năm 1930 đối với việc chuẩn bị đội ngũ cán bộ : LAPTSKH Lịch sử: 5.03.16 / Khổng Đức Thiêm. - H., 1996

 

51

Nghiên cứu việc dạy học lịch sử địa phương ở trường phổ thông trung học (qua thực nghiệm ở Bình Định) : LAPTSKH Sư phạm - Tâm lý: 5.07.02 / Đặng Công Lộng. - H., 1996    

 

52

Quá trình giải quyết vấn đề ruộng đất ở Thái nguyên từ sau cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết cải cách ruộng đất : LATS Lịch sử: 5.03.15 / Nguyễn Duy Tiến. - H., 2000

 

53

Sông đào ở Thanh Hoá từ thế kỷ X đến Thế kỷ XIX : LATS Lịch sử : 5.03.15 / Hà Mạnh Khoa. - H., 2000.    

 

54

Quá trình chuyển biến về kinh tế - xã hội vùng nông thôn huyện Gia Lâm - Hà Nội từ 1981 đến 1996 : LATSKH Lịch sử: 5.03.15 / Trần Thị Tường Vân. - H., 2002

 

55

Hậu phương Thanh - Nghệ - Tĩnh trong kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) : LAPTSKH Lịch sử: 50315 / Ngô Đăng Tri. - H., 1989    

 

56

Địa tầng và những nét lớn của lịch sử phát triển địa chất miền Bắc Việt Nam trong kỷ đệ tứ : LAPTS Địa lý - Địa chất: 10604 / Hoàng Ngọc Kỷ. - H., 1989

58

Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trên chiến trường Bình-Trị-Thiên (1946 - 1954) : LAPTSKH Sử học: 5.03.15 / Phạm Gia Đức. - H., 1988    

 

59

Cái phổ biến và các đặc thù của quá trình từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam : LAPTSKH Triết học: 5.01.02 / Nguyễn Văn Chỉnh. - H., 1988

 

60

Sự biến đổi các hình thức chữ quốc ngữ từ 1620 đến 1877 : LAPTSKH Ngữ văn: 5.04.08 / Nguyễn Thị Bạch Nhạn.

62

Di tích chùa Tây Phương : LAPTSKH Lịch sử: 5.03.08 / Trịnh Thị Minh Đức. - H., 1996

 

63

Thủy nông trong sự nghiệp lấn biển ở huyện Tiền Hải, Thái Bình : LAPTSKH Lịch sử: 5.03.10 / Đoàn Đình Thi. - H., 1996

 

64

Căn cứ địa trong phong trào Cần vương chống Pháp (1885-1896) : LAPTSKH Quân sự: 6.01.08 / Dương Đình Lập. - H., 1996    

 

65

Làng xã Việt Nam ở đồng bằng Bắc Bộ thế kỷ 19 (cơ cấu kinh tế và xã hội) : LAPTSKH Lịch sử: 07.00.03 / Nguyễn Hải Kế. - M., 1996.    

 

66

Quá trình xây dựng và phát triển nền giáo dục Việt Nam mới từ tháng 9 - 1945 đến tháng 7-1945 : LAPTSKH Lịch sử: 5.03.15 / Đỗ Thị Nguyệt Quang. - H., 1996

 

67

Vấn đề truyện Kiều qua các thời kỳ lịch sử (Từ khi tác phẩm ra đời đến nay) : LAPTSKH Ngữ văn: 5.04.33 / Vũ Thị Tuyết. - H., 1996    

 

68

Quan hệ Nhật Bản - Việt Nam thế kỷ XVI-XVII : LATS Lịch sử: 5.03.03 / Trịnh Tiến Thuận. - H., 2002    

70

Dân cư trong tồn tại xã hội ở tỉnh Lâm Đồng và sự vận động của nó hiện nay : LATS Triết học: 50.1.02 / Bùi Trung Hưng. - H., 2002    

 

71

Hoạt động ngoại giao của chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1954-1969 : LATS Lịch sử: 5.03.16 / Trần Minh Trưởng. - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh H., 2001.    

 

72

Quá trình hình thành và phát triển của căn cứ địa Việt Bắc (Trong cuộc vận động Cách mạng tháng Tám - 1945) : LAPTSKH Lịch sử: 5.03.15 / Hoàng Ngọc La. - H., 1993

 

73

Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh chống phá "quốc sách" ấp chiến lược của Mỹ - Ngụy ở miền Nam Việt Nam (1961-1965) : LATS Lịch sử: 5.03.16 / Trần Thị Thu Hương. - H., 2000. 

 

74

Truyện sử Melayu và vị trí của nó trong văn học Melayu trung đại : Luận án TS Ngữ văn: 5.04.04 / Lê Thị Thanh Hương. - H, 2000 

 

75

Quá trình phát triển kinh tế - xã hội Đài Loan (1949-1996) : Luận án TS Lịch sử: 5.03.04 / Phùng Thị Huệ. - H., 2000

76

Xác định giá trị sử liệu của tài liệu phông lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam : LATS Sử học: 5.03.11 / Nguyễn Lệ Nhung. - H., 2000

81

Nhà Đinh với sự nghiệp thống nhất đất nước hồi thế kỷ X : LAPTS Lịch sử: 5.03.15 / Nguyễn Danh Phiệt. - H., 1988.    

 

82

Đảng cộng sản Việt Nam với liên minh công nông trong những năm 1975 - 1985 : LAPTSKH Lịch sử: 5.03.16 / Nguyễn Bá Linh. - H., 1989.

 

83

Phong trào yêu nước chống Pháp ở Quảng Ngãi từ năm 1885 đến năm 1930 : LATS Lịch sử: 5.03.04 / Trương Công Huỳnh Kỳ. - H., 2001    

 

84

Công cuộc xóa nạn mù chữ và bổ túc văn hoá ở Bắc Bộ (1945 - 1954) : LAPTSKH Lịch sử: 5.03.15 / Nguyễn Mạnh Tùng. - H., 1996    

 

85

Một sổ vấn đề nông dân qua báo chí tiếng Việt trong những năm 1936-1939 : LAPTSKH Lịch sử: 5.03.04 / Đoàn Tế Hanh. - H., 1996.    

 

86

Đồ gốm Việt Nam có minh văn ở thế kỷ XV - XIX : LAPTSKH Lịch sử: 5.03.08 / Nguyễn Đình Chiến. - H., 1996    

 

87

Quá trình cải cách kinh tế - xã hội của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (từ 1978 đến nay) : LAPTSKH Lịch sử: 5.03.04 / Đinh Công Tuấn. - H., 1996    

 

88

Công cuộc khai khẩn và phát triển làng xã ở Bắc Quảng Nam từ giữa thế kỷ XV đến giữa thế kỷ XVIII : LAPTSKH Lịch sử: 5.03.15 / Huỳnh Công Bá. - H., 1996

 

89

Vấn đề thủy lợi ở Thái Bình từ 1883-1945 : LAPTSKH Lịch sử: 5.03.15 / Nguyễn Văn Am.

 

90

Huyện Quảng Hòa (tỉnh Cao Bằng) từ khi thành lập đến giữa thế kỷ XIX : LATS Lịch sử: 5.03.15 / Đàm Thị Uyên. - H., 2000    

 

91

Thành phố Vinh - quá trình hình thành và phát triển (từ năm 1804 đến trước Cách mạng tháng Tám năm 1945) : LATS Lịch sử: 5.03.15 / Nguyễn Quang Hồng. - H., 2000.

 

92

Quan hệ giữa vương quốc cổ Chămpa với các nước trong khu vực : LATS Lịch sử: 5.03.03 / Hà Bích Liên. - H., 2000.

 

93

Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề dân tộc và giai cấp trong cách mạng Việt Nam : LATS KH Lịch sử: 5.03.16 / Trần Văn Hải. - H., 2001.

 

94

Tư tưởng nhân văn truyền thống Việt Nam thế kỷ X đến thế kỷ XIV - nội dung và phương hướng kế thừa : LA TS khoa học triết học: 5.01.02 / Nguyễn Thị Hương. - H., 2001

 

95

Mối quan hệ của Quốc tế cộng sản với Đảng Cộng Sản Đông dương : LATS Lịch sử: 5.03.16 / Hồ Thị Tố Lương. - H., 2001    

 

96

Phong trào yêu nước chống Pháp ở Gialai- Kontum từ cuối thế kỷ 19 đến năm 1945 : LA TS khoa học lịch sử: 5.03.04 / Nguyễn Văn Chiến. - H., 2001    

 

97

Quá trình phát triển kinh tế xã hội của Hàn Quốc (1961-1993) : LATS Lịch sử: 5.03.04 / Hoàng Văn Hiển. - H., 2001

 

98

Vùng biên giới Châu Đốc từ khi thành lập đến năm 1874 : LATS Lịch sử: 5.03.15 / Cao Thanh Tân. - H., 2001.    

 

99

Quan hệ Việt Nam - Lào trong giai đoạn 1954-1975 : LATS khoa học lịch sử: 5.03.04 / Lê Đình Chỉnh. - H., 2001. 

 

100

Di tích chùa Bối Khê (Hà Tây) : LA TS khoa học lịch sử: 5.03.08 / Nguyễn Quốc Tuấn. - H., 2001.

 

101

Tìm hiểu Đồ Sơn thế kỉ XVII - IXI ở đồng bằng Bắc bộ : LAPTS Lịch sử: 50308 / Lê Huyên. - H., 1991

 

102

Tìm hiểu vị trí và vai trò của Luy Lâu trong lịch sử Việt Nam thời Bắc thuộc : LAPTS Lịch sử: 50308 / Trần Đình Luyện. - H., 1991

 

103

Quá trình mở rộng cửa của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (từ năm 1978 đến năm 1988) : LAPTSKH Sử học / Nguyễn Thế Tăng. - H., 1992.

 

105

Nền giáo dục Cămpuchia từ 1945 đến nay (Những nét lớn của tiến trình giáo dục) : LAPTSKH Giáo dục: 50701 / Nat Bun Rươn. - H., 1990.

 

112

Công cuộc khẩn hoang thành lập huyện Tiền Hải (1828) : LA PTSKH Lịch sử: 50315 / Bùi Quý Lộ. - H., 1987

 

114

Nguyễn Ái Quốc với việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin ở Việt Nam (1921-1930) : LAPTSKH Lịch sử: 5.03.15 / Phạm Xanh. - H., 1989   

 

 

115

Tìm hiểu sự hình thành các nhóm cộng đồng người Hoa ở Việt Nam trong bối cảnh lịch sử Đông Nam Á : LAPTSKH Sử học: 5.03.15 / Chu Thị Hải. - H., 1989.   

 

116

Về việc vận dụng bài học phát huy sức mạnh tổng hợp trong sử dụng các thành phần kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam (1975-1986) : LAPTSKH Lịch sử: 5.03.16 / Đặng Văn Lợi. - H., 1989.

 

117

Phật giáo trong thời kỳ hưng thịnh của vương quốc Lào Xạn Xạng (thế kỷ XVI-XVII) : LAPTSKH Sử học / Nguyễn Thị Thi. - H., 1989.

   

119

Tàn dư công xã nông thôn và con đường phát triển của nông thôn Việt Nam hiện nay : LAPTSKH Triết học: 5.01.02 / Hoàng Mạnh Bình. - H., 1990.   

 

120

Cuộc kháng chiến chống Tống lần thứ nhất (980-981) : LAPTSKH Lịch sử: 5.03.15 / Trần Bá Chí. - H., 1991.    

 

121

Sự chuyển biến của phong trào yêu nước chống Pháp ở Thái Bình cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX : LA TS KH Lịch sử: 5.03.15 / Phạm Thị Lan. - H., 2002   

 

122

Phong trào cánh tả ở liên bang Nga từ năm 1991 đến nay và mối quan hệ với Đảng Cộng Sản Việt Nam : LA TS KH Lịch sử: 5.03.05 / Nguyễn Thị Hoài Phương. - H., 2002   

 

123

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh trong giai đoạn giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975) : LATS KH Lịch sử: 5.03.15 / Đoàn Thị Lợi. - H., 2002   

 

124

Quá trình phát triển giáo dục nghề nghiệp Việt Nam : LA TS Giáo dục học: 5.07.01 / Võ Thị Xuân. - H., 2002

 

125

Biến đổi cơ cấu kinh tế - xã hội của một xã Châu thổ sông Hồng: xã Phụng Thượng (Hà Tây) từ năm 1954 đến nay : LA TS KH Lịch sử: 5.03.15 / Bùi Hồng Vạn. - H., 2002  

 

126

Phong trào đấu tranh chống phá "ấp chiến lược" của Mỹ - Nguỵ ở miền Nam Việt Nam (1963 - 1964) : LATSKH Quân sự: 6.01.08 / Nguyễn Công Thục. - H., 2002     

 

128

Bộ máy cai trị hành chính của chính quyền thuộc địa ở Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 : LAPTS Lịch sử: 5.03.15 / Dương Kinh Quốc. - H., 1991   

 

131

Quan hệ Trung - Pháp về vấn đề Việt Nam cuối thế kỷ XIX : LAPTSKH Lịch sử: 5.03.15 / Trịnh Nhu. - H., 1991

 

132

Về quan hệ của Nhật bản với các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai 1945-1975 : LAPTSKH Lịch sử: 5.03.04 / Dương Lan Hải. - H., 1991.

 

133

Cuộc chiến đấu tại Hà Nội và một số thành phố thị xã bắc vĩ tuyến 16 hồi đầu kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (19-12-1946 đến 15-3-1947) : LAPTSKH Lịch sử: 5.03.15 / Trịnh Vương Hồng. - H., 1991   

 

134

Sự giúp đỡ của Việt nam đối với cuộc kháng chiến của nhân dân Lào (1945-1954) : LAPTS Lịch sử: 5.03.15 / Xing Thoong Xinghapannha. - H., 1991   

 

135

Tính đặc thù của quá trình cách mạng Căm-pu-chia : LAPTSKH Triết học: 5.01.10 / Hun-Sen. - H., 1991   

 

136

Về xây dựng và bảo vệ chính quyền nhân dân trong những năm 1975 - 1990 : LAPTSKH Lịch sử / Nguyễn Trọng Phúc. - H., 1991   

 

137

Sự chuyển biến của giai cấp nông dân trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt nam : LAPTSKH Triết học: 5.01.03 / Nguyễn Đức Hướng. - H., 1991

145

Giảng dạy những nội dung văn hóa trong khóa trình lịch sử dân tộc ở trường phổ thông trung học : LATS Giáo dục: 5.07.02 / Trần Viết Thụ. - H., 1998.

 

146

Kinh nghiệm của Đảng cộng sản Việt Nam trong việc bảo vệ những thành quả cách mạng giai đoạn 1945 - 1946 : LATS Lịch sử: 5.03.16 / Hoàng Thị Kim Thanh. - H., 1998

 

147

Tiểu thuyết lịch sử Việt Nam từ những năm đầu thế kỷ XX đến 1945 (Diện mạo và đặc điểm) : LATS Ngữ văn: 5.04.33 / Bùi Văn Lợi. - H., 1998

 

148

Đảng lãnh đạo hoạt động công thương nghiệp ở các quận 5 - 6 - 10 - 11 thành phố Hồ Chí Minh (1975 - 1995) : LATS Lịch sử: 5.03.16 / Lê Xuân Nam. - H., 1998

 

149

Sách giáo khoa lịch sử của trường phổ thông trung học Việt Nam từ 1954 đến nay : LATS Giáo dục: 5.07.02 / Phạm Thị Kim Anh. - H., 1998   

 

150

Sử dụng di tích lịch sử trong dạy học lịch sử dân tộc ở trường trung học cơ sở : LATS Giáo dục: 5.07.02 / Hoàng Thanh Hải. - H., 1999

 

151

Tạo biểu tượng lịch sử cho học sinh tiểu học : LATS Giáo dục: 5.07.02 / Trần Viết Lưu. - H., 1999.   

 

152

Văn bản quản lý nhà nước thời Nguyễn (1802-1884) : LATS Sử học: 5.03.11 / Vũ Thị Phụng. - H., 1999  

 

153

Liên kết khu vực Mỹ La Tinh: Văn hoá, chính trị, kinh tế : LATS Lịch sử: 5.03.05 / Nguyễn Viết Thảo. - H., 1998

 

154

Tính đặc thù của quá trình cách mạng Cam-pu-chia : LAPTSKH Chính trị: 5.01.10 / Hun-Sen. - H., 1990

 

155

Chính sách đóng cửa của Nhật Bản thời kỳ Tokugawa: Nguyên nhân và hệ quả : LATS lịch sử: 5.03.04 / Nguyễn Văn Kim. - H., 1999   

 

156

Nguồn gốc, điều kiện, thể thức phát triển của cảng Hải Phòng từ trước đến năm 1921 : LAPTSKH Lịch sử / Raffi Gilles. - Prôven, 1994.    

 

157

Mối quan hệ biện chứng giữa qui nạp và diễn dịch trong nhận thức khoa học : Luận án TS Triết học: 5.01.02 / Hà Thiên Sơn. - H., 1999   

 

158

Tổ chức và hoạt động của liên hiệp công đoàn giải phóng miền Nam Việt Nam (1961-1975) : LAPTSKH Lịch sử: 5.03.16 / Hoàng Ngọc Thanh. - H., 1996

 

159

Cống hiến của Hồ Chí Minh đối với thắng lợi của cách mạng Tháng tám (1945) : LAPTSKH Lịch sử: 5.03.16 / Triệu Quang Tiến. - H., 1993

 

160

Sử học Việt Nam giữa thế kỷ XIX đến năm 1945 : LAPTSKH Lịch sử: 5.03.11 / Trần Kim Đỉnh. - H., 1993

 

161

Đảng lãnh đạo nhân dân ta đấu tranh chống phản cách mạng trên địa bàn Hà Nội thời kỳ 1945 - 1946 : LAPTSKH Lịch sử: 05.03.16 / Phùng Đức Thắng. - H., 1993   

 

162

Phố cảng vùng Thuận Quảng thế kỷ XVII - XVIII : LAPTSKH Lịch sử: 5.03.15 / Đỗ Bang. - H., 1993   

 

163

Công cuộc bảo vệ và xây dựng chính quyền nhân dân trong những năm 1945-1946 : LAPTSKH Lịch sử: 5.03.15 / Nguyễn Tố Uyên. - H., 1995

 

164

Mấy vấn đề binh chế Đại Việt thế kỷ XI - XV : LAPTSKH Quân sự: 6.01.08 / Lê Đình Sỹ. - H., 1995

 

165

Xã hội Việt Nam cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 qua bộ tư liệu kỹ thuật người An Nam của Henri Oger : LAPTSKH Lịch sử: 5.03.15 / Nguyễn Mạnh Hùng. - H., 1996   

 

166

Phong trào nông dân và các dân tộc miền núi dưới triều Nguyễn nửa đầu thế kỷ 19 : LAPTSKH Lịch sử: 5.03.15 / Nguyễn Phan Quang. - H., 1996

 

 

167

Quá trình phát triển của Myanma sau khi giành độc lập : LAPTSKH Lịch sử: 5.03.04 / Vũ Quang Thiện. - H., 1996.

 

168

Quá trình hình thành và phát triển của phong trào ủng hộ Việt Nam ở Cu Ba giai đoạn 1959 - 1975 : LAPTSKH Lịch sử: 5.03.04 / Nguyễn Ngọc Mão.

   

171

Về nhân tố chủ quan và nhân tố khách quan: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn ở nước ta hiện nay : LATS Triết học: 5.01.02 / Phạm Ngọc Minh. - H., 1999   

 

172

Nghiên cứu lịch sử quan hệ Việt Nam - Nhật bản từ thời Meiji duy tân đến chiến tranh Thái Bình Dương : LATS Lịch sử / Nguyen Tien Luc. - Hiroshima, 1999

 

173

Dạy học những nội dung kinh tế trong chương trình lịch sử Việt Nam từ 1919 đến nay ở lớp 12 phổ thông trung học : LATS Giáo dục: 5.07.02 / Trần Văn Cường. - H., 2000

 

174

Tư tưởng triết học của Tuệ Trung Thượng Sĩ : LATS Triết học: 5.01.01 / Nguyễn Đức Diện. - H., 2000

 

 

175

Đảng bộ cách tỉnh ven biển Nam trung bộ lãnh đạo quá trình vận động cách mạng 1939-1945 : LATS Lịch sử: 5.03.16 / Ngô Văn Minh. - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh H., 2001.

 

 

 

177

Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ (Thời kỳ 1945 - 1975) : LAPTSKH Lịch sử: 5.03.04 / Đinh Trung Kiên. - H., 1993

 

178

Tập san nghiên cứu văn sử địa (6.1954 - 1.1959) và tạp chí nghiên cứu lịch sử (3.1959 - 12.1992): Một số vấn đề về lịch sử sử học. : LAPTSKH Lịch sử: 5.03.11 / Hoàng Hồng. - H., 1994

 

179

Quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp Hương Trấn ở nông thôn Trung Quốc (1978-1992) : LAPTSKH Lịch sử: 5.03.04 / Đỗ Tiến Sâm. - H., 1994

 

180

Công cuộc cải cách hành chính dưới triều Minh Mệnh (1820-1840) : LAPTSKH Lịch sử: 5.03.15 / Nguyễn Minh Tường. - H., 1994   

 

181

Đình làng Phù Lão - Hà Bắc trong nền cảnh đình làng Bắc Bộ : LAPTSKH Lịch sử: 5.03.08 / Trịnh Cao Tưởng. - H., 1994   

 

182

Kỹ nghệ Ngườm và vị trí của nó trong thời đại đá Việt Nam : LAPTSKH Lịch sử: 5.03.08 / Quang Văn Cậy. - H., 1994.   

 

183

Sự chuyển biến của phong trào cách mạng giải phóng dân tộc ở Nghệ Tĩnh trong 30 năm đầu thế kỷ XX : LAPTSKH Lịch sử: 5.03.16 / Đinh Trần Dương. - H., 1996   

 

188

Văn hoá Sa Huỳnh - các loại hình và các giai đoạn : LAPTS Sử học: 5.03.08 / Vũ Công Quý. - H., 1989   

 

189

Biến động xã hội và giáo dục ở Việt Nam: Thực thái và diễn trình lịch sử : LATS Lịch sử / Vũ Thị Minh Chi. - Tykyo, 1998

 

190

Phong trào công nhân ở các nước tư bản phát triển cuối thập kỷ 80 đến nay : LATS Lịch sử: 5.03.05 / Nguyễn Văn Lan. - H., 2002   

 

191

Bài tập trong dạy học lịch sử ở trường trung phổ thông : LATS Giáo dục: 5.07.02 / Trần Quốc Tuấn. - H., 2002.    

 

192

Vùng tự do liên khu V trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) : LATS Lịch sử: 5.03.04 / Lê Văn Đạt. - H., 2002.   

 

 

193

Đảng lãnh đạo quá trình thiết lập quan hệ Việt Nam với tổ chức diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (1989-1998) : LATS Lịch sử: 5.03.16 / Đinh Xuân Lý. - H., 2002

 

194

Quan điểm và phương pháp nghiên cứu liên ngành trong văn hóa học : LATS Lịch sử: 5.03.13 / Bùi Quang Thắng. - H., 2002

 

195

Địa chí văn hoá và vấn đề phát triển văn hoá hiện nay : LATS Lịch sử: 5.03.13 / Nguyễn Văn Cần. - H., 2002

 

196

Hệ thống đường ống xăng dầu của quân đội nhân dân Việt Nam (1968-1975) : LATS Quân sự: 6.01.08 / Vương Văn Hoà. - H., 2002   

  

197

Khu di tích trung tâm Lam Kinh (Thanh Hóa) : LATS Lịch sử: 5.03.08 / Nguyễn Văn Đoàn. - H., 2005

 

198

Tính hiện đại và tính dân tộc trong điện ảnh Việt Nam : LA TS Lịch sử: 5.03.13 / Ngô Phương Lan. - H., 2005   

 

199

Cửu đỉnh và cổ khí đúc thời Minh Mạng (1820-1840) : LAPTSKH Lịch sử: 5.03.08 / Phạm Hữu Công. - Tp. Hồ Chí Minh, 1995

 

200

Sản xuất và tiêu thụ hàng hoá ở miền Nam Việt Nam (1954-1975) : LATS Lịch sử: 5.03.15 / Phạm Thành Tâm. - Tp. Hồ Chí Minh, 2003   

 

01

Kinh tế nông nghiệp Tiền Giang thế kỷ XIX : LATS Lịch sử: 5.03.15 / Nguyễn Phúc Nghiệp. - Tp. Hồ Chí Minh, 2002.

 

202

Cảng Sài Gòn và biến đổi kinh tế Nam Kỳ thời Pháp thuộc (giai đoạn 1860-1939) : LATS Lịch sử: 5.03.15 / Lê Huỳnh Hoa. - Tp. Hồ Chí Minh, 2003

 

203

Sự chuyển biến kinh tế - xã hội trong nông thôn Sóc Trăng 1975-1995 : LATS Lịch sử: 5.03.15 / Nguyễn Việt Hùng. - Tp. Hồ Chí Minh, 2003

 

204

Việt Nam trong chính sách của Mỹ từ 1940 đến 1956 : LATS Lịch sử: 5.03.15 / Phan Văn Hoàng. - Tp. Hồ Chí Minh, 2002

 

205

Quá trình phát triển quan hệ Việt Nam - Thái Lan (1976-2000) : LATS lịch sử / Hoàng Khắc Nam. - H., 2004   

 

206

Cải cách giáo dục và những tác động chủ yếu đối với sự phát triển Kinh tế - xã hội Nhật Bản (Từ Minh trị duy tân đến thời kỳ sau chiến tranh thế giới thứ hai) : LA TS Lịch sử: 5.03.04 / Đặng Xuân Kháng. - H., 2003   

 

207

Công cuộc khẩn hoang thành lập huyện Kim Sơn (1829) : LAPTSKH Lịch sử: 50.30.3 / Đào Thị Uyên. - H., 1991

 

208

Chiến lược "chiến tranh đặc biệt tăng cường" của đế quốc Mỹ ở Lào và sự phá sản của nó : LAPTS Lịch sử: 5.03.04 / Nang Nivne Xay Nha Vong. - H., 1990   

211

Quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phúc lợi xã hội ở Nhật Bản từ sau chiến tranh thế giới lần II đến nay. Kinh nghiệm và khả năng vận dụng vào Việt Nam : LATS Kinh tế: 5.02.04 / Trần Thị Nhung. - H., 2001   

 

212

Quan hệ Autralia - Việt Nam trong giai đoạn 1973-1995 : LATS Lịch sử : 5.03.04 / Trịnh Thị Định. - Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn H., 2001.   

 

213

Chính sách của Mỹ đối với ASEAN (1967-1995) : LA TS Lịch sử: 5.03.04 / Lê Khương Thuỷ. - Trường đại học khoa học Xã hội và Nhân văn H., 2001   

 

214

Các chính sách về xã hội của nhà nước thời Lê sơ (1428-1527) : LATS Lịch sử: 5.03.15 / Lê Ngọc Tạo. - Viện Sử học H., 2001   

 

215

Tiền Hải từ sau khi thành lập (1828) đến cuối thế kỷ XIX : LATS Lịch sử: 5.03.15 / Phạm Thị Nết. - H., 2001

 

216

Đời sống văn hoá người cao tuổi (trong xã hội Việt đồng bằng Bắc bộ từ truyền thống đến hiện đại) : LATS lịch sử: 5.03.13 / Nguyễn Thị Phương Lan. - H., 2003

 

217

Quá trình cải cách ở Xiêm 1851-1910 và những hệ quả của nó : LATS Lịch sử: 5.03.04 / Dương Thị Huệ. - H., 2003

 

218

Cấu trúc và văn hoá làng xã người Việt ở Quảng Bình nửa đầu thế kỷ XIX : LA TS lịch sử: 5.03.15 / Nguyễn Thế Hoàn. - H., 2003   

 

222

Thăng Long - Hà Nội thế kỷ XVII - XVIII - XIX : LAPTS Sử học / Nguyễn Thừa Hỷ. - Đại học Tổng hợp Hà Nội H., 1983   

 

223

Chính sách quân điền năm 1839 ở Bình Định qua tư liệu địa bạ : LA TS Lịch sử: 5.03.15 / Phan Phương Thảo. - H., 2003.   

 

225

Khu di tích đền Hùng trong tiến trình lịch sử dân tộc : LATS lịch sử : 5.03.15 / Nguyễn Thị Tuyết Hạnh. - H., 2003

 

226

Sử dụng tác phẩm của Hồ Chí Minh trong dạy học lịch sử Việt Nam lớp 12 phổ thông trung học : LAPTS Sư phạm: 5.07.02 / Hoàng Đình Chiến. - H., 1993.   

 

228

Văn bia thời Mạc và đóng góp của nó trong nghiên cứu lịch sử Việt Nam thế kỷ 16 : LA PTSKH Ngữ văn: 5.04.32 / Đinh Khắc Thuân. - H., 1996

 

229

Giai đoạn đá mới - sơ kỳ kim khí ở Việt Nam và Đông Nam Á : LA PTSKH Lịch sử: 5.03.08 / Ngô Thế Phong. - H., 1996

 

230

Di tích thời Mạc vùng Dương Kinh (Hải Phòng) : LAPTSKH Lịch sử: 5.03.08 / Nguyễn Văn Sơn. - H., 1996

 

 

231

Chuông đồng thời Tây Sơn ở Hà Nội và vùng phụ cận : LAPTSKH Lịch sử: 5.03.08 / Nguyễn Thị Minh Lý. - H., 1996.

 

232

Di tích chùa tháp Phổ Minh ở Nam Hà : LAPTSKH Lịch sử: 5.03.08 / Nguyễn Xuân Năm. - H., 1996

 

233

Phong trào đấu tranh chống Mỹ của giáo chức, học sinh, sinh viên Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định : Luận án PTS Lịch sử : 5.03.04 / Hồ Hữu Nhật. - H., 1986.   

 

234

Phan Bội Châu con người và sự nghiệp cứu nước : LAPTS KH Lịch sử / Chương Thâu. - H., 1981

 

235

Cuộc khởi nghĩa Phan Bá Vành (1820 - 1827) : LATS Sử học / Nguyễn Cảnh Minh. - H., 1981  

 

237

Quá trình xác lập chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa : LATS Lịch sử: 5.03.15 / Nguyễn Nhã. - H., 2003   

 

238

Quan hệ Xiêm-Việt từ 1782 đến 1847 : LA TS Lịch Sử: 5.03.03 / Đặng Văn Chương. - H., 2003

 

239

Quá trình vận động cách mạng giải phóng dân tộc ở Nghệ An trong thời kỳ 1939-1945 : LA TS Lịch sử: 5.03.04 / Trần Văn Thức. - H., 2003

 

240

Hoa văn mặt chăn Thái ở Mường Tấc - Phù Yên - Sơn La : LAPTSKH Lịch sử: 5.03.10 / Hoàng Lương. - H., 1986

 

241

Về một số làng buôn ở đồng bằng Bắc bộ thế kỷ XVII-XIX : LA PTSKH Lịch sử: 5.03.15 / Nguyễn Quang Ngọc. - H., 1986

 

243

Sử dụng kiến thức lịch sử thế giới hiện đại trong dạy học khoá trình lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 1991 ở trường trung học phổ thông : LA TS Giáo dục học: 5.07.02 / Nguyễn Xuân Trường. - H., 2003   

 

244

Liên minh giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - cái phổ biến và cái đặc thù : LA TS Triết học: 5.01.02 / Trương Quang Khải. - H., 2004.   

 

245

Nghiên cứu ấn triện thời Nguyễn Việt Nam : LAPTSKH Ngữ văn: 5.04.32 / Nguyễn Công Việt. - Viện Nghiên cứu Hán Nôm H., 1996   

 

246

Từ khởi nghĩa từng phần lên tổng khởi nghĩa trong cách mạng tháng Tám năm 1945 : LAPTSKH Lịch sử: 5.03.16 / Nguyễn Thanh Tâm. - H., 1992.   

 

247

Tín dụng nông nghiệp ở nước ta dưới thời Pháp thuộc : LAPTSKH Lịch sử: 5.03.15 / Phạm Quang Trung. - H., 1993.

 

248

Hồ Chí Minh với việc xây dựng nền văn hoá mới Việt Nam trước năm 1954 : LAPTSKH Lịch sử: 5.03.15 / Bùi Đình Phong. - H., 1993   

 

249

Quan hệ Việt Nam - Lào - Campuchia trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp 1945-1954 : LAPTSKH Lịch sử: 5.03.04 / Đỗ Đình Hoàng. - H., 1993

 

253

Quá trình hình thành liên bang Mỹ và những đặc điểm xã hội - văn hoá Mỹ : LA TS sử học: 5.03.04 / Nguyễn Thái Yên Hương. - H., 2003   

 

254

Một số chính sách và giải pháp kinh tế - xã hội chủ yếu nhằm bảo tồn, tôn tạo và nâng cao hiệu quả khai thác di tích lịch sử - văn hoá của dân tộc giai đoạn phát triển mới của đất nước : LATS kinh tế: 5.02.05 / Từ Mạnh Lương. - H., 2003   

 

255

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam (2-1930 đến 8-1945) : LATS Quân sự: 6.01.08 / Lê Văn Thái. - H., 2003

 

256

Cuộc chiến đấu bảo vệ thành phố cảng - khu công nghiệp Hải Phòng (1965-1972) : LA TS quân sự: 6.01.08 / Vũ Tang Bồng. - H., 2003

 

 

257

Quá trình cải tổ Bungari (1987-1990) : LATS lịch sử: 5.03.04 / Lê Trung Dũng. - H., 2003

 

258

Vấn đề tự ý thức trong lịch sử triết học phương Tây (từ triết học Hy lạp cổ đại đến triết học Mác) : LATS Triết học: 5.01.01 / Nguyễn Văn Sanh. - H., 2003

 

260

Quá trình hình thành phát triển chính sách kinh tế nhiều thành phần của Đảng Cộng sản Việt Nam : LAPTS Lịch sử: 5.03.16 / Nguyễn Tiến Dũng. - Học viện Nguyễn Ái Quốc H., 1992   

 

263

Phố cảng Đà Nẵng từ năm 1802 đến năm 1860 : LATS Lịch sử: 5.03.15 / Lưu Trang. - H., 2004.

 

264

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công tác lưu trữ từ năm 1945 đến năm 2000 : LATS Lịch sử: 5.03.16 / Nghiêm Kỳ Hồng. - H., 2004   

 

265

Chính sách thương nghiệp của Triều Nguyễn nửa đầu thế kỷ XIX : LATS Sử học: 5.03.15 / Trương Thị Yến. - H., 2004   

 

266

Quan hệ Mỹ - Trung Quốc sau chiến tranh lạnh (1989-2000) : LATS Lịch sử: 5.03.04 / Nguyễn Thị Canh. - H., 2004   

 

268

Những biến đổi kinh tế - xã hội ở nông thôn đồng bằng sông Cửu Long từ năm 1975 đến năm 1995 : LATS Sử học: 5.03.15 / Huỳnh Thị Gấm. - Đại học quốc gia T.p.Hồ Chí Minh. Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn. - Tp. Hồ Chí Minh, 1999

 

269

Kinh tế Sóc Trăng thời Pháp thuộc 1867 - 1945 : LATS Lịch sử: 5.03.15 / Trần Thị Mai. - ĐH Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường ĐH KHXH và nhân văn. - Tp. Hồ Chí Minh, 1998.   

 

 

270

Báo chí Sài gòn thời kỳ 1954 - 1963 : LATS Lịch sử: 5.03.15 / Dương Kiều Linh. - ĐH quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường ĐHKHXH và nhân văn. - Tp. Hồ Chí Minh, 1999

 

271

Công tác giao thông liên lạc phục vụ việc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam đầu thế kỷ thứ XX : LAPTS Sử học: 5.03.15 / Nguyễn Văn Khoan. - H., 1985.   

 

273

Sự hình thành tư tưởng thiền Phật giáo : LATS Triết học: 5.01.01 / Hoàng Thị Thơ. - H., 2004.   

 

274

Thành Quảng Trị và vai trò của nó trong lịch sử dân tộc (1809-1972) : LA TS Lịch sử: 5.03.15 / Nguyễn Bình. - H., 2004. 

 

275

Sử dụng văn kiện Đảng trong dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn 1930-1945 ở lớp 12 trung học phổ thông : LA TS Giáo dục học: 5.07.02 / Đỗ Hồng Thái. - H., 2004

 

276

Quá trình nhận thức của Đảng cộng sản Việt Nam về con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc (1954-1975) : LATS Lịch sử: 5.03.16 / Trần Tăng Khởi. - H., 2002   

 

277

Tình hình ruộng đất và kinh tế nông nghiệp ở huyện Đông Sơn (Thanh Hoá ) nửa đầu thế kỉ XIX : LATS Lịch sử: 5.03.15 / Trịnh Thị Thuỷ. - H., 2002   

 

278

Quan xưởng ở kinh đô Huế từ 1802 đến 1884 : LATS Lịch sử: 5.03.15 / Nguyễn Văn Đăng. - H., 2002.

 

279

Hoạt động đối ngoại của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà thời kì 1945-1950 : LATS Lịch sử: 5.03.15 / Nguyễn Trọng Hậu. - H., 2001

 

280

Đảng chỉ đạo dành thắng lợi từng bước trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thời kỳ 1965-1975 : LATS Lịch sử: 5.03.16 / Nguyễn Xuân Tú. - H., 2001   

 

281

Tìm hiểu tư tưởng chính trị Nho giáo Việt Nam từ Lê Thánh Tông đến Minh Mệnh : LATS Lịch sử: 5.03.15 / Nguyễn Hoài Văn. - H., 2001.   

 

282

Con đường phát triển kinh tế xã hội của một số nước ASEAN : LATS Sử học: 5.03.04 / Hoàng Phong Hà. - H., 2001

 

283

Quá trình hình thành nhà nước Cộng hoà liên bang Đức sau chiến tranh thế giới thứ 2 (1945-1949) : LA TS sử học: 5.03.04 / Nguyễn Thị Liên Hương. - H., 2001

 

284

Đảng Quốc đại với cuộc đấu tranh đòi quyền tự trị ấn Độ từ 1916 đến 1920 : LATS Lịch sử: 5.03.04 / Văn Ngọc Thành. - H., 2002

 

285

Đồng bào phật giáo Hoà Hảo An Giang trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975) : LATS Lịch sử: 5.03.15 / Bùi Thị Thu Hà. - H., 2002   

 

286

Chính sách thuế của thực dân Pháp ở Bắc kỳ từ 1897 đến 1945 : LA TS Lịch sử: 5.03.15 / Hồ Tuấn Dung. - H., 2002.   

 

287

Lịch sử phát triển địa chất Kainozoi thềm lục địa Đông Nam Việt Nam : LAPTSKH Địa chất: 10612 / Lê Văn Cự. - Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội H., 1986   

 

288

Xã hội Campuchia dưới chế độ diệt chủng Pôn Pốt - Iêng Xary - Khiêu Sam Phon : LAPTS Lịch sử: 50.304 / Phạm Đức Thành. - H., 1985

 

289

Công nhân công ty cơ khí Hà Nội (1958-1998) : LATS Lịch sử: 5.03.04 / Nguyễn Đức Chiến. - H., 2002   

 

290

Di tích chùa Thầy (Hà Tây) : LATS Lịch sử: 5.03.08 / Nguyễn Văn Tiến. - H., 2001   

 

291

Khu di tích Cát Tiên ở Lâm Đồng : LA TS lịch sử: 5.03.08 / Nguyễn Tiến Đông. - H., 2002

 

292

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò thanh niên và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc xây dựng đất nước (từ 1975-1996) : LS TS Triết học: 5.03.16 / Trần Thị Nhơn. - H., 2001

 

293

Nội thương Bắc Kỳ thời kỳ 1919-1939 : LS TS Lịch sử: 5.03.15 / Vũ Thị Minh Hương. - H., 2002

 

294

Tư tưởng chính trị - pháp lý ở làng xã cổ truyền và ảnh hưởng của nó đối với xã hội Việt Nam : LATS Luật học: 5.05.01 / Nguyễn Thị Việt Hương. - H., 2001

 

295

Hồi giáo trong đời sống chính trị, văn hoá - xã hội của Malaysia: Giai đoạn 1957-1987 : LATS Lịch sử: 5.03.04 / Phạm Thị Vinh. - H., 2001.   

 

299

Sự nghiệp giáo dục vùng đồng bằng sông Cửu Long (1986-1996) : LATS Lịch sử: 05.03.15 / Mai Ngọc Luông, 2004   

 

300

Lịch sử hình thành và phát triển vùng giải phóng ở huyện Cai Lậy, tỉnh Mỹ Tho trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975) : LATS Lịch sử: 5.03.15 / Lê Văn Tý. - Tp. Hồ Chí Minh, 2003.   

 

301

Căn cứ địa kháng chiến chống thực dân Pháp ở miền Trung và Tây Nam Bộ : LATS Lịch sử: 5.03.15 / Lê Song Toàn. - Tp. Hồ Chí Minh, 2003   

 

302

Lịch sử tư tưởng lập hiến nửa đầu thế kỷ XX và sự ra đời của hiến pháp đầu tiên ở Việt Nam : LA TS Lịch sử: 5.03.15 / Đặng Thanh Xuân. - Tp. Hồ Chí Minh, 2003   

 

303

Kinh tế Hà Tiên - Rạch Giá thời Pháp thuộc (1867-1939) : LA PTS KH Lịch sử: 05.03.15 / Nguyễn Thuỳ Dương. - Tp. Hồ Chí Minh, 1997

 

304

Quá trình phát triển kinh tế - xã hội Philippin giai đoạn 1966-1986 (Trong thời kỳ cầm quyền của Tổng thống F. Marcos) : LATS Sử học: 5.03.04 / Quang Thị Ngọc Huyền. - H., 2005

 

305

Tình hình kinh tế An Giang thời Pháp thuộc (1867 - 1929) : LAPTSKH Lịch sử: 5.03.15 / Võ Thị Hồng. - Tp. Hồ Chí Minh, 1995   

 

306

Căn cứ địa kháng chiến chống thực dân Pháp ở miền Đông Nam bộ (1945 - 1954) : LAPTSKH Lịch sử: 5.03.15 / Hồ Sơn Đài. - Tp. Hồ Chí Minh, 1995

 

307

Chiến tranh nhân dân vùng ven tây nam Sài Gòn - Gia Định trong kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975) : LATS Lịch sử: 5.03.15 / Trương Minh Nhựt. - Tp. Hồ Chí Minh, 1996

 

308

Phong trào yêu nước chống Pháp ở Sơn La từ cuối thế kỷ XIX đến năm 1945 : LA TS Lịch sử: 5.03.15 / Phạm Văn Lực. - H., 2005   

 

309

Lịch sử ngành sản xuất vũ khí ở Nam Bộ trong kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) : LA PTS KH Lịch sử: 5.03.15 / Đinh Thu Xuân. - Tp. Hồ Chí Minh, 1993   

 

310

Bước đầu tìm hiểu chế độ sở hữu & canh tác ruộng đất ở làng Việt, Nam Bộ nữa đầu thế kỷ XIX qua địa bạ : LA PTS KH Lịch sử: 5.03.15 / Trần Thị Thu Lương. - Tp. Hồ Chí Minh, 1993

 

311

Những biến đổi của đội ngũ công nhân công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (1975 - 1995) : LAPTS Lịch sử: 5.03.15 / Đào Quang Trung. - Tp. Hồ Chí Minh, 1996

 

312

Đấu tranh ngoại giao giữa Việt Nam với Pháp thời kỳ 1945-1954 : LA TS Lịch sử: 5.03.15 / Nguyễn Văn Sơn. - Tp. Hồ Chí Minh, 1996

 

313

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trong giai đoạn 1969-1972: Chống phá bình định nông thôn ở Nam Bộ : LA PTS KH Lịch sử: 5.03.15 / Hà Minh Hồng. - Tp. Hồ Chí Minh, 1997

 

314

Đời sống xã hội và tâm lý nông dân người Việt ở làng Hoà Hảo tỉnh An Giang trước và sau năm 1975 : LA PTS KH Lịch sử: 5.03.10 / Phạm Bích Hợp. - Tp. Hồ Chí Minh, 1996   

 

315

Sự hình thành và phát triển của đội ngũ công nhân cao su Đồng Nai qua các thời kỳ lịch sử (1906-1991) : LA PTS KH Lịch sử: 5.03.15 / Trần Toản. - Tp. Hồ Chí Minh, 1994.   

 

316

Đạo Phật trong cộng đồng người Việt ở Nam bộ Việt Nam (Từ thế kỷ XVII đến 1975) : LA PTS KH Lịch sử: 5.03.10 / Trần Hồng Liên. - Tp. Hồ Chí Minh, 1993   

 

317

Chơi chữ trong tiếng Việt : LA PTS KH Ngữ văn: 5.04.27 / Trương Văn Sinh. - Tp. Hồ Chí Minh, 1993

 

318

Khu sản xuất gốm Tam Thọ (Thanh Hóa) : LA TS Lịch sử: 62.22.60.01 / Đỗ Quang Trọng. - H., 2005   

 

319

Vai trò của Bộ Công trong việc xây dựng kinh đô Huế dưới triều đại Nguyễn (giai đoạn 1802 - 1884) : LATS Lịch sử: 62.22.54.01 / Phan Tiến Dũng. - H., 2005

 

320

Quan niệm của Nho giáo về con người, về giáo dục và đào tạo con người : LATS Triết học: 62.22.80.01 / Nguyễn Thị Tuyết Mai. - H., 2005

 

321

Tác động của quá trình công nghiệp hoá đến sự phát triển kinh tế của Đài Loan trong thời kỳ 1949-2000 - Thực trạng và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam : LATS Kinh tế: 5.02.04 / Nguyễn Trọng Nghĩa. - H., 2004   

 

322

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa từ 1986 đến 2001 : LA TS Lịch sử: 5.03.16 / Nguyễn Hữu Luận. - H., 2004

 

323

Tư tưởng Việt Nam thời Trần : LA TS Lịch sử: 5.03.15 / Trần Thuận. - Tp. Hồ Chí Minh, 2003.   

 

324

Quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở Liên bang Nga (1992 - 2004) : LATS Lịch sử: 62.22.50.05 / Nguyễn Thị Huyền Sâm. - H., 2006

 

325

Truyện ngắn Việt Nam 1945 - 1975 diện mạo lịch sử của thể loại : LATS Ngữ văn: 62.22.34.01 / Hoả Thị Thuý. - H., 2006

 

326

Lịch sử hình thành và phát triển hệ thống thông tin - thư viện đại học Mỹ và định hướng vận dụng một số kinh nghiệm vào thư viện đại học Việt Nam : LATS Sử học: 62.22.50.05 / Nguyễn Huy Chương. - H., 2006

 

327

Giáo dục thế giới quan duy vật biện chứng với việc khắc phục bệnh chủ quan duy ý chí trong đội ngũ cán bộ ở Lào hiện nay : LATS Triết học: 62.22.80.05 / Vilaphăn Đuôngmany. - H., 2006.

 

329

Quan hệ Việt Nam - Liên hiệp châu Âu (1990 - 2004) : LATS Lịch sử: 5.03.15 / Hoàng Thị Như Ý. - Tp. Hồ Chí Minh, 2006.

 

330

Dạy học các nhân vật lịch sử trong chương trình lịch sử Việt Nam 1858 - 1930 ở trường trung học phổ thông : LATS Giáo dục học: 62.14.10.05 / Nguyễn Văn Phong. - H., 2006

 

332

Xây dựng hệ thống thao tác sư phạm trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông : LATS Giáo dục học: 62.12.10.05 / Kiều Thế Hưng. - H., 2006

 

333

Cuộc đấu tranh chống phá hội tề ở Đồng bằng Bắc Bộ (1947 - 1954) : LATS Quân sự: 6.01.08 / Trần Văn Thức. - H., 2005

 

335

Phụ nữ miền Nam trong đấu tranh chính trị thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) : LATS lịch sử: 5.03.15 / Vũ Thị Thuý Hiền. - H., 2004   

 

336

Quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn ở Đài Loan (1949-2000) : LATS Sử học: 5.3.04 / Nguyễn Đình Liêm. - H., 2004   

 

337

Trang viên Nhật Bản thế kỷ VIII - XVI qua trang viên Oyama và Hine : LATS Lịch sử: 5.03.04 / Phan Hải Linh. - H., 2006. 

 

338

Quá trình phát triển quan hệ Việt Nam - Ấn Độ từ năm 1986 đến năm 2004 : LATS Lịch sử: 62.22.54.05 / Hoàng Thị Điệp. - H., 2006   

 

339

Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Thanh Hoá cuối thế kỷ XIX (1885-1895) : LATS Lịch sử: 62.22.54.05 / Vũ Quý Thu. - H., 2006

 

341

Cuộc đồng khởi ở Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ năm 1960 : LATS Sử học: 62.22.54.05 / Nguyễn Xuân Năng. - H., 2005

 

342

Căn cứ địa U Minh trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975) : LATS Sử học: 62.22.54.05 / Trần Ngọc Long. - H., 2005  

 

345

Hoạt động của lực lượng gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc sau chiến tranh lạnh : LATS Lịch sử: 62.22.50.05 / Nguyễn Hồng Quân. - H., 2006.

 

348

Dòng họ và đời sống làng xã ở đồng bằng Bắc bộ qua tư liệu ở một số xã thuộc huyện Thạch Thất - Hà Tây : LATS Lịch sử: 62.22.70.01 / Phan Chí Thành. - H., 2006    

 

349

Chủ trương của Đảng cộng sản Việt Nam trong quan hệ với Trung Quốc từ năm 1975 đến năm 2001 : LATS Lịch sử: 62.22.56.01 / Nguyễn Thị Mai Hoa. - H., 2007

 

351

Di tích kiến trúc Hội An trong tiến trình lịch sử : LATS Lịch sử: 62.22.54.01 / Tạ Thị Hoàng Vân. - H., 2007

 

352

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo khôi phục, cải tạo và phát triển kinh tế miền Bắc từ 1954 đến 1960 : LATS Lịch sử: 62.22.56.01 / Nguyễn Đức Ngọc. - H., 2007

 

353

Những ngôi chùa "Tiền Phật hậu thánh" ở vùng châu thổ Bắc Bộ : LATS Văn hoá học: 62.31.70.05 / Phạm Thị Thu Hương. - H., 2007   

 

354

Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo chống chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" của đế quốc Mỹ từ 1969 đến 1975 : LATS Lịch sử: 62.22.56.01 / Lê Văn Mạnh. - H., 2007   

 

355

Nghiên cứu so sánh chính sách dân tộc của Trung Quốc và Việt Nam thời hiện đại : LATS Lịch sử: 62.22.70.01 / Đằng Thành Đạt. - H., 2007

 

356

Vương triều Mogol và vị trí của nó trong lịch sử Ấn Độ : LATS Lịch sử: 62.22.50.01 / Nguyễn Phương Lan. - H., 2007

 

357

Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lãnh đạo đồng bào theo đạo Cao Đài tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975) : LATS Lịch sử: 62.22.56.01 / Võ Thị Hoa. - H., 2007

 

358

Các Đảng bộ tỉnh, thành đồng bằng Bắc Bộ lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc tiến tới tổng khởi nghĩa tháng tám (1939-1945) : LATS Lịch sử: 62.22.56.01 / Nguyễn Đình Cả. - H., 2007

 

359

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo kết hợp đấu tranh quân sự, chính trị, ngoại giao trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ 1965 đến 1/1973 : LATS Lịch sử: 62.22.56.01 / Nguyễn Văn Bạo. - H., 2007

 

360

Chiến khu Quang Trung trong cao trào kháng Nhật cứu nước và tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 : LATS Lịch sử: 62.22.54.05 / Bùi Ngọc Thạch. - H., 2008

 

361

Quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn Lào từ 1975 đến 2000 : LATS Lịch sử: 62.22.50.05 / Keng Lao Blia Yao. - H., 2007   

 

362

Vấn đề phụ nữ trên báo chí tiếng Việt trước cách mạng tháng Tám năm 1945 : LATS Lịch sử: 62.22.54.05 / Đặng Thị Vân Chi. - H., 2007   

 

363

Quá trình hình thành và phát triển của ca hát chuyên nghiệp Việt Nam : LATS Nghệ thuật học: 62.21.01.01 / Trương Ngọc Thắng. - H., 2008

 

364

Hồ Chí Minh phát triển chủ nghĩa yêu nước từ năm 1911 đến năm 1945 : LATS Lịch sử: 62.22.56.01 / Dương Đình Sơn. - H., 2008.    

 

365

Sử dụng tài liệu lịch sử địa phương trong dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn 1919 - 1975 ở trường trung học phổ thông Thừa Thiên Huế : LATS Giáo dục học: 62.14.10.05 / Nguyễn Thành Nhân. - H., 2007

 

366

Khảo sát từ ngữ một số tác phẩm Hán văn Đông Kinh Nghĩa Thục : LATS Ngôn ngữ học: 62.22.01.01 / Đỗ Thuý Nhung. - H., 2008.   

 

367

Quá trình tập hợp lực lượng trong phong trào Cộng sản Quốc tế từ năm 1991-2005 : LATS Sử học: 62.22.52.01 / Đặng Công Minh. - H., 2008

 

368

Phong trào yêu nước và cách mạng ở Phú Yên từ cuối thế kỷ XIX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 : LATS Lịch sử: 62.22.54.05 / Nguyễn Văn Thưởng. - H., 2008

 

369

Thanh niên Thủ đô Hà Nội trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1965-1975) : LATS Lịch sử: 62.22.54.05 / Phạm Bá Khoa. - H., 2007   

 

370

Quan hệ Việt Nam - Lào từ năm 1975 -2005 : LATS Lịch sử: 62.22.50.05 / Nguyễn Thị Phương Nam. - H., 2007

 

371

Những nhân tố và tiến trình lịch sử phát triển bình thường hoá quan hệ Việt Nam - Trung Quốc : LATS Quan hệ Quốc tế / Vũ Công Huấn. - Bắc Kinh, 2008.   

 

372

Đảng lãnh đạo xây dựng và hoạt động của vành đai diệt Mỹ ở chiến trường miền Nam (1965-1975) : LATS Lịch sử: 62.22.56.01 / Trịnh Thị Hồng Hạnh. - H., 2008

 

 

373

Sự ra đời và phát triển Đảng bộ tỉnh Hà Nam từ năm 1930 đến năm 1965 : LATS Lịch sử: 62.22.56.01 / Nguyễn Duy Hạnh.

 

374

Các thủ phủ thời chúa Nguyễn (1558-1775) trên đất Quảng Trị và Thừa Thiên Huế : LATS Lịch sử: 62.22.54.01 / Phan Thanh Hải. - H., 2008.   

 

375

Chính sách đối ngoại của Mỹ đối với Nhật Bản trong nửa đầu thế kỷ XX : LATS Lịch sử: 62.22.50.05 / Trần Thiện Thanh. - H., 2008  

 

376

Quan hệ Nhật Bản - ASEAN (1975 - 2000) : LATS Lịch sử: 62.22.50.05 / Ngô Hồng Điệp. - Huế, 2008

 

377

Khảo cổ học tiền - sơ sử và lịch sử Lâm Đồng : LATS Lịch sử: 62.22.60.01 / Trần Văn Bảo. - H., 2008   

 

378

Đấu tranh chống gián điệp biệt kích của Mỹ - Nguỵ xâm nhập vào miền Bắc Việt Nam bằng đường không (1961-1973) : LATS Lịch sử: 62.22.54.05 / Phạm Thanh Hải. - H., 2008   

 

379

Phong trào yêu nước chống xâm lược ở Bình Định từ cuối thế kỷ XIX đến tháng Tám năm 1945 : LATS Lịch sử: 62.22.54.05 / Nguyễn Thị Thanh Hương. - H., 2009

 

380

Văn hoá Đa Bút trong diễn trình lịch sử văn hoá Việt Nam : LATS Văn hoá học: 62.31.70.01 / Nguyễn Xuân Ngọc. - H., 2009

 

381

Các bảo tàng Quốc gia Lào với nhiệm vụ giáo dục truyền thống lịch sử - văn hoá : LATS Văn hoá học: 62.31.73.01 / Sỉ Thon Chănthavông. - H., 2008   

 

382

Các di tích Văn Miếu Bắc Ninh - Hải Dương - Hưng Yên : LATS Lịch sử: 62.22.60.01 / Dương Văn Sáu. - H., 2008   

 

384

Thành Tây Đô và vùng đất Vĩnh Lộc (Thanh Hoá ) từ cuối thế kỷ XIV đến giữa thế kỷ XIX : LATS Lịch sử: 62.22.54.01 / Nguyễn Thị Thuý. - H., 2009   

 

385

Đổi mới kiểm tra. đánh giá kết quả học tập của học sinh trong dạy học lịch sử ở trường trung học cơ sở : LATS Giáo dục học: 62.14.10.05 / Nguyễn Thị Bích. - H., 2009   

 

386

Lịch sử phát triển xã hội huyện Cần Giờ thành phố Hồ Chí Minh thời đầu đổi mới (1986 - 2000) : LATS Lịch sử: 62.22.54.05 / Hoàng Văn Lễ. - Tp. Hồ Chí Minh, 2005

 

387

Lịch sử phát triển vùng Đồng Tháp Mười (1945 -1995) : LATS Lịch sử: 62.22.54.05 / Ngô Văn Bé. - Tp. Hồ Chí Minh, 2005

 

388

Đặc điểm văn hoá - lịch sử trong kiến trúc đình, chùa Nam Bộ : LATS Kiến trúc: 60.58.01 / Phạm Anh Dũng. - Tp. Hồ Chí Minh, 2004

 

389

Tư tưởng Ngô Thì Nhậm (1746 - 1803) : LATS Triết học: 62.22.80.05 / Trần Ngọc Ánh. - Tp. Hồ Chí Minh, 2006

 

390

Vấn đề đức trị và pháp trị trong lịch sử tư tưởng Việt Nam : LATS Triết học: 62.22.80.05 / Phan Quốc Khánh. - Tp. Hồ Chí Minh, 2004   

 

391

Chuyển biến kinh tế - xã hội ở Mỹ Tho - Gò Công thời kỳ 1861 - 1939 : LATS Lịch sử: 62.22.54.05 / Nguyễn Minh Tiến. - Tp. Hồ Chí Minh, 2005   

 

392

Vai trò của nhân tố chủ quan trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam hiện nay : LATS Triết học: 62.22.80.05 / Nguyễn Thị Bích Thuỷ. - Tp. Hồ Chí Minh, 2005

 

393

Đô thị cổ Sresthapura và thánh địa Vát Phu trong bối cảnh Champasak, nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào : LATS Lịch sử: 62.22.60.01 / Thonglith Luangkhoth. - H., 2008   

 

394

Tổ chức xứ, họ đạo công giáo ở đồng bằng Bắc bộ đến trước cách mạng tháng Tám 1945 : LATS Triết học: 62.22.90.01 / Nguyễn Phú Lợi. - H., 2009

 

 

 

396

Chính sách đối ngoại của Thái Lan (Xiêm) nửa cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX : LATS Khoa học Lịch sử: 5.03.04 / Đào Minh Hồng. - Tp. Hồ Chí Minh, 2000   

 

397

Một thế kỷ nghiên cứu lịch sử văn học Việt Nam (qua một số công trình văn học sử) : LATS Ngữ văn: 62.22.32.01 / Lê Quang Tư. - H., 2009.   

 

398

Phật giáo Hoà Hảo - hệ thống giáo hội và các tổ chức chính trị, quân sự thời kỳ 1945-1975 : LATS Lịch sử: 62.22.54.05 / Lâm Quang Láng. - Tp. Hồ Chí Minh, 2007

 

399

Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ (1995-2005) : LATS Lịch sử: 62.22.54.05 / Trần Nam Tiến. - Tp. Hồ Chí Minh, 2008

 

400

Tổ chức, sử dụng và bố trí lực lượng phòng không trong đánh địch tiến công hoả lực trên hướng chiến lược Miền Bắc : LATS Quân sự: 62.86.62.01 / Lê Hữu Đức. - H., 2007

 

401

Nghệ thuật mở đầu chiến dịch phản công trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc : LATS Quân sự: 62.86.62.05 / Hoàng Văn Vương. - H., 2007

 

402

Quốc sử quán triều Nguyễn (1820 - 1945) : LATS Lịch sử: 62.22.54.01 / Nguyễn Hữu Tâm. - H., 2009

 

403

Một số biến đổi ở làng xã châu thổ sông Hồng từ đầu thế kỷ XIX đến giữa thế kỷ XX (qua trường hợp làng Mễ Trì) : LATS Lịch sử: 62.22.54.01 / Kim Jong Ouk. - H., 2009

 

404

Đảng lãnh đạo sự nghiệp giáo dục đại học ở miền Bắc (1954 - 1975) : LATS  Lịch sử: 62.22.56.01 / Ngô Văn Hà. - H., 2009

 

406

Quá trình xâm nhập Đông Nam Á của công ty Đông Ấn Anh từ đầu thế kỷ XVII đến giữa thế kỉ XĨ : LATS Lịch sử: 62.22.50.05 / Lê Thanh Thuỷ. - H., 2009. 

 

407

Hình thành khái niệm "cách mạng tư sản" theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử thế giới cận đại ở trường THPT : LATS Giáo dục học : 62.14.10.05 / Nguyễn Thị Thế Bình. - H., 2009   

 

408

Mối quan hệ giữa mục tiêu, nội dung và phương pháp trong dạy học lịch sử thế giới hiện đại ở trường trung học phổ thông Việt Nam : LATS Giáo dục học : 62.14.10.05 / Lê Vinh Quốc. - H., 2009   

 

409

Tiểu thuyết lịch sử Việt Nam từ 1945 đến nay : LATS Ngữ văn : 62.22.34.01 / Nguyễn Thị Tuyết Minh. - H., 2009

 

410

Công tác xây dựng Đảng tại miền Nam từ tháng 7 năm 1954 đến tháng 10 năm 1961 : LATS Lịch sử : 62.22.56.01 / Nguyễn Bình. - H., 2009   

 

411

Đảng lãnh đạo công tác tuyên truyền, cổ động chính trị ở miền Bắc (1960 - 1975) : LATS Lịch sử : 62.22.56.01 / Phùng Thị Hiển. - H., 2009     

  

412

Quá trình xâm lược và chính sách cai trị của Pháp ở Lào (1885-1945) - Đặc điểm và hệ quả : LATS Lịch sử : 62.22.50.05 / Nghiêm Thị Hải Yến. - H., 2009   

 

413

Vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác hậu cần quân đội từ năm 1945 đến 1969 : LATS Lịch sử: 62.22.56.01 / Đoàn Quyết Thắng. - H., 2009

 

414

Văn hóa vật chất của dân tộc Nhật ở Shizuoka : LATS Lịch sử: 62.31.65.01 / Hoàng Minh Lợi. - H., 2010. 

 

415

Sự phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về bạo lực cách mạng từ năm 1930 đến năm 1954 : LATS Lịch sử: 62.22.56.01 / Đồng Anh Dũng. - H., 2010    

 

416

Cuộc vận động thanh niên miền Bắc của Đảng Lao động Việt Nam (1965-1975) : LATS Lịch sử: 62.22.56.01 / Nguyễn Quang Liệu. - H., 2010

 

417

Quá trình đấu tranh củng cố độc lập dân tộc của Cộng hòa Indonesia (1967-1998) : LATS Lịch sử: 62.22.52.01 / Đinh Thanh Tú. - H., 2010

  

418

Đồ gốm Tiền Đông Sơn ở Phú Thọ và Vĩnh Phúc : LATS Lịch sử: 62.22.60.01 / Nguyễn Sỹ Toản. - H., 2010   

 

419

Giáo phận Đà Nẵng - lịch sử và những vấn đề hiện tại : LATS Triết học: 62.22.90.01 / Đoàn Triệu Long. - H., 2010   

 

420

Quá trình hình thành và phát triển của Khối Thịnh vượng chung từ cuối thế kỉ XIX đến cuối thế kỉ XX : LATS Lịch sử: 62.22.50.05 / Bùi Hồng Hạnh. - H., 2009   

 

421

Hợp tác an ninh trong ASEAN từ 1991 đến 2008 : LATS Lịch sử: 62.22.50.05 / Lê Sĩ Hưng. - H., 2010   

 

423

Những biến đổi kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước thời Pháp thuộc (1862-1945) : LATS Khoa học Lịch sử: 62.22.54.05 / Bùi Thị Huệ. - Tp. Hồ Chí Minh, 2009

 

424

Phong trào Cần Vương ở Phú Yên (1885-1892) : LATS Lịch sử: 62.22.54.05 / Đào Nhật Kim. - Tp. Hồ Chí Minh, 201

 

425

Phong trào chấn hưng Phật giáo ở Bắc Kỳ : LATS Triết học: 62.22.90.01 / Lê Tâm Đắc. - H., 2008

 

 

426

Quá trình hình thành, phát triển và đổi mới Viện Kiểm sát nhân dân theo yêu cầu cải cách tư pháp ở Việt Nam : LATS Luật học: 62.38.01.01 / Trần Văn Nam. - H., 2010

 

427

Thanh niên xung phong miền Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước những năm 1965-1975 : LATS Lịch sử: 62.22.54.05 / Trương Thị Mai Hương. - H., 2010

 

428

Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc từ 1986 đến 2006 : LATS Lịch sử: 62.22.54.05 / Phạm Phúc Vĩnh. - Tp. Hồ Chí Minh, 2010.

 

429

Chính sách thực dân của Anh ở Ấn Độ từ thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XX : LATS Lịch sử: 62.22.50.05 / Trần Thị Thanh Vân. - H., 2010

 

430

Quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ (1961-1993) : LATS Sử học: 62.22.50.05 / Bùi Thị Kim Huệ. - Huế, 2010

 

431

Trí tuệ tạo hình của người Việt qua tượng Quán Thế Âm Nghìn Mắt Nghìn Tay thế kỉ XV - XVIII (vùng châu thổ sông Hồng) : LATS Nghệ thuật: 62.21.20.01 / Đoàn Thị Mỹ Hương. - H., 2010

 

432

Quá trình thực hiện chủ trương cách mạng ruộng đất của Đảng ở tỉnh Thanh Hoá (1945-1957) : LATS Lịch sử: 62.22.56.01 / Lê Thị Quỳnh Nga. - H., 2010

 

 

433

Công tác vận động đồng bào công giáo của đảng bộ một số tỉnh ở miền Đông Nam Bộ từ năm 1986 đến năm 2006 : LATS Lịch sử: 62.22.56.01 / Đặng Mạnh Trung. - H., 2011

 

434

Quá trình xâm nhập của Pháp vào Việt Nam từ cuối thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XIX - nguyên nhân và hệ quả : LATS Lịch sử: 62.22.50.05 / Nguyễn Mạnh Dũng. - H., 2011

 

435

Căn cứ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở cực Nam Trung Bộ (1954-1975) : LATS Lịch sử: 62.22.54.05 / Chu Đình Lộc. - H., 2011.

 

436

Tổ chức, hướng dẫn ôn tập trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông (Vận dụng qua dạy học lịch sử lớp 10, chương trình chuẩn) : LATS Giáo dục học: 62.14.10.05 / Hoàng Thanh Tú. - H., 2011

 

437

Quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam từ năm 1991 đến năm 2006 : LATS Lịch sử: 62.22.50.05 / Vũ Thị Thu Giang. - H., 2011   

 

438

Đảng lãnh đạo thực hiện chính sách ruộng đất ở Bắc Bộ từ năm 1945 đến năm 1957 : LATS Lịch sử: 62.22.56.01 / Lý Việt Quang. - H., 2011   

 

439

Quan hệ đối ngoại của vương triều Ayutthaya thế kỷ XIV - XVIII : LATS Lịch sử: 62.22.50.01 / Trần Thị Nhẫn. - H., 2011   

 

440

Quan hệ giữa các tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay, Khăm Muộn của Lào với Nghệ An, Hà Tĩnh của Việt Nam từ năm 1976 đến năm 2007 : LATS Lịch sử: 62.22.50.05 / Bùi Văn Hào. - H., 2011   

 

441

Hoạt động tài chính ở liên khu Việt Bắc trong kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1954) : LATS Lịch sử: 62.22.54.05 / Phan Thị Thoa. - H., 2011     

 

442

Nâng cao chất lượng dạy học môn lịch sử ở trường trung học phổ thông với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin (Qua thực nghiệm sư phạm ở một số tỉnh/thành phố Đồng bằng Bắc Bộ) : LATS Giáo dục học: 62.14.10.05 / Nguyễn Mạnh Hưởng. - H., 2011   

 

443

Chuyển biến kinh tế - xã hội Dak Lăk từ năm 1975 đến năm 2003 : LATS Lịch sử: 62.22.54.05 / Nguyễn Duy Thuỵ. - H., 2011

 

444

Đô thị Hải Dương thời kỳ thuộc địa (1886-1945) : LATS Lịch sử: 62.22.54.05 / Phạm Thị Tuyết. - H., 2011

 

445

Hợp tác giữa Đảng cộng sản Việt Nam và đảng nhân dân cách mạng Lào về đào tạo cán bộ trong hệ thống chính trị từ 1986 đến 2006 : LATS Lịch sử: 62.22.56.01 / Dương Thị Huệ. - H., 2011

 

446

Giáo dục Pháp-Việt ở Bắc Kỳ từ đầu thế kỷ XX đến năm 1945 : LATS Lịch sử: 62.22.54.05 / Trần Thị Phương Hoa. - H., 2011

 

447

Quan hệ liên bang Nga - Cộng hoà nhân dân Trung Hoa : LATS Lịch sử: 62.22.50.05 / Nguyễn Thanh Thuỷ. - H., 2011

 

448

Đảng Cộng sản Việt Nam với việc thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc từ năm 1930 đến năm 1945 : LATS Lịch sử: 62.22.56.01 / Ngô Vương Anh. - H., 2011   

 

449

Quan hệ Trung Quốc - Việt Nam giai đoạn 1950-1975 : LATS Lịch sử: 62.22.50.05 / Nguyễn Thị Phương Hoa. - H., 2011   

 

450

Hoạt động của bộ đội hoá học trong các chiến dịch ở Trị - Thiên (1968-1973) : LATS Lịch sử: 62.22.54.05 / Nguyễn Thành Hữu. - H., 2011

  

 

452

Người Hoa trong xã hội Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX : LATS Lịch sử: 62.22.50.05 / Dương Văn Huy. - H., 2011

 

453

Đảng lãnh đạo kết hợp phát triển kinh tế với thực hiện chính sách xã hội từ năm 1991 đến năm 2006 : LATS Lịch sử: 62.22.56.01 / Phạm Đức Kiên. - H., 2011   

 

454

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo kết hợp phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng trên địa bàn Tây Nguyên từ năm 1996 đến năm 2006 : LATS Lịch sử: 62.22.56.01 / Lê Nhị Hoà. - H., 2012

 

455

Những yếu tố văn hoá truyền thống trong việc tái hiện tượng đài các nhân vật lịch sử : LATS Văn hoá học: 62.31.70.05 / Đinh Gia Lê. - H., 2011

 

456

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo hoạt động đối ngoại nhân dân từ năm 1986 đến năm 2006 : LATS Lịch sử: 62.22.56.01 / Lê Thị Tình. - H., 2012

 

457

Chính sách của Mỹ đối với các cường quốc Châu Âu trong việc mở rộng lãnh thổ (1787 - 1861) : LATS Lịch sử: 62.22.50.05 / Lê Thành Nam. - H., 2011   

 

458

Sự chuyển biến vai trò chính trị của Nhật Bản ở Đông Nam Á giai đoạn 1991 - 2006 : LATS Lịch sử: 62.22.50.05 / Hoàng Minh Hằng. - H., 2011

 

459

Phong trào yêu nước và cách mạng ở Bắc Trung Kỳ ba mươi năm đầu thế kỷ XX : LATS Lịch sử: 62.22.54.05 / Dương Thị Thanh Hải. - H., 2012

 

460

Hoạt động của Tôn Trung Sơn và tác động của nó đối với phong trào cách mạng trong cộng đồng người Hoa và Hoa kiều ở Việt Nam (Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX) : LATS Lịch sử: 62.22.50.05 / Nguyễn Thị Hương. - H., 201   

 

461

Cuộc đấu tranh của công an nhân dân chống các thế lực phản cách mạng ở Việt Nam từ năm 1975 đến năm 1985 : LATS Lịch sử: 62.22.54.05 / Đỗ Văn Dũng. - H., 2011

 

462

Quan hệ Ấn Độ - Liên Xô từ 1947 đến 1992 : LATS Lịch sử: 62.22.50.05 / Lê Thế Cường. - H., 2011

 

463

Tư sản Việt Nam ở Bắc Kỳ trong ba thập niên đầu thế kỷ XX : LATS Lịch sử: 62.22.54.05 / Trần Thanh Hương. - H., 2012

 

 

(Còn nữa)