Danh mục Luận án Tiến sĩ đã và đang thực hiện tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

11/09/2012

 

TT

Họ và tên

Đề tài luận án

1.

Nguyễn Anh Dũng

Chính sách ngụ binh ư nông thời Lý - Trần - Lê

2.

Nguyễn Thừa Hỷ

Thăng Long- Hà Nội thế kỷ XVII, XVII, XIX: Kinh tế xã hội của một thành thị trung đại Việt Nam

3.

Nguyễn Văn Khoan

Hệ thống đường dây liên lạc của cách mạng Việt Nam thời kỳ thành lập Đảng

4.

Nguyễn Quang Ngọc

Về một số làng buôn ở đồng bằng Bắc Bộ thế kỷ XVIII - XIX

5.

Hoàng Lương

Hoa văn mặt chăn Thái Mường Tấu (Phú Yên, Sơn La)

6.

Phạm Đức Thành

Xã hội Campuchia dưới chế độ diệt chủng Pônpốt - Iêngxary - Khiêuxamphon

7.

Trần Thị Lý

Những giai đoạn phát triển chính của tượng tròn Campuchia thế kỷ VI - XIII

8.

Phạm Gia Đức

Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trên chiến trường Bình Trị Thiên (1946 - 1954)

9.

Ngô Đăng Tri

Hậu phương Thanh - Nghệ - Tĩnh trong kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954)

10.

Phạm Xanh

Nguyễn Ái Quốc với việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin ở Việt Nam

11.

Vũ Công Quý

Văn hoá Sa Huỳnh, loại hình và giai đoạn

12.

Châu Thị Hải

Tìm hiểu sự hình thành các nhóm cộng đồng người Hoa ở Việt Nam trong bối cảnh của lịch sử Đông Nam Á

13.

Trần Bá Chí

Cuộc kháng chiến chống Tống lần thứ nhất (980 - 981)

14.

Trịnh Nhu

Quan hệ Trung - Pháp về vấn đề Việt Nam cuối thế kỷ XIX

15.

Dương Kinh Quốc

Bộ máy cai trị hành chính của chính quyền thuộc địa ở Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám 1945

16.

Xing Thông Xinh Hapanha

Sự chi viện của Việt Nam đối với cách mạng Lào giai đoạn 1945 - 1954

17.

Lê Ngọc Thắng

Trang phục cổ truyền của người Thái ở Tây Bắc Việt Nam

18.

Vũ Văn Quân

Chế độ ruộng đất, kinh tế nông nghiệp Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX

19.

Nguyễn Đình Lộc

Các dân tộc ở miền núi Nghệ - Tĩnh

20.

Đỗ Đình Hãng

Quan hệ Việt Nam - Lào - Campuchia trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954)

21.

Bùi Đình Phong

Hồ Chí Minh với việc xây dựng nền văn hoá mới Việt Nam trước năm 1954

22.

Trần Văn La

Quan hệ Nhật - Pháp về vấn đề Đông Dương trong thời kỳ Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

23.

Đỗ Bang

Phố cảng vùng Thuận Quảng thế kỷ XVII - XVIII

24.

Phạm Hồng Chương

Cuộc đấu tranh ngoại giao của Việt Nam chống Mỹ giai đoạn 1965 - 1973

25.

Trần Kim Đỉnh

Lịch sử Sử học Việt Nam giữa thế kỷ XIX đến năm 1945

26.

Trần Đình Nhoãn

Những hoạt động của Nguyễn ái Quốc tại Liên Xô từ năm 1923 - 1924

27.

Đinh Trung Kiên

Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ thời kỳ 1945 - 1975

28.

Hoàng Hồng

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử (1954 - 1992) - Một số vấn đề về lịch sử sử học.

29.

Hoàng Ngọc La

Quá trình xây dựng và phát triển của căn cứ địa Việt Bắc

30.

Đào Xuân Chúc

Tài liệu ảnh - Nguồn tư liệu để nghiên cứu lịch sử (qua tài liệu ảnh kháng chiến chống Pháp)

31.

Hồ Văn Quýnh

Nguồn sử liệu viết từ phòng lưu trữ Uỷ ban hành chính thành phố Hà Nội (1945 - 1975)

32.

Hồ Khang

Cuộc tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân 1968

33.

Lâm Bá Nam

Nghề dệt cổ truyền ở đồng bằng Bắc Bộ

34.

Nguyễn Xuân Hồng

Các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Môn - Khmer tỉnh Thừa Thiên Huế (thiết chế xã hội và hôn nhân gia đình)

35.

Trần Hữu Sơn

Đời sống văn hoá tinh thần của người H’mông ở Lào Cai: truyền thống và hiện đại

36.

Jeong Nam Song

Làng Yên Sở từ truyền thống đến đổi mới và so sánh với những biến đổi ở nông thôn Hàn Quốc

37.

Nguyễn Mạnh Hùng

Xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX qua bộ tư liệu “Kỹ thuật của người An Nam” của Henri Oger

38.

Đinh Công Tuấn

Quá trình cải cách kinh tế xã hội của Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa từ 1978 đến nay

39.

Trần Cao Thành

Quá trình phát triển kinh tế xã hội ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào từ 1975 đến nay

40.

Đinh Trần Dương

Sự chuyển biến của phong trào cách mạng giải phóng dân tộc ở Nghệ Tĩnh trong 30 năm đầu thế kỷ

41.

Bùi Thị Tân

Về hai làng nghề truyền thống: luyện sắt Phú Bài và rèn Hiền Lương tỉnh Thừa Thiên Huế

42.

Trương Thị Tiến

Quá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế nông nghiệp ở Việt Nam từ 1981-1995

43.

Nguyễn Thị Huế

Nghiên cứu nguồn sử liệu hiện vật bảo tàng (Qua hiện vật ở Bảo tàng Cách mạng Việt Nam)

44.

Hồ Sĩ Lộc

Kinh tế tư nhân ở Việt Nam từ 1980-1995

45.

Nguyễn Đình Lê

Biến đổi cơ cấu kinh tế - xã hội miền Bắc trong thời kỳ 1954-1975

46.

Shin Chi Yong

Thờ cúng tổ tiên với bản sắc hoà đồng của người Việt ở Hà Nội và những vùng lân cận

47.

Artha Nantac Chukra

Các giá trị vật chất của người Thái ở Nghệ An

48.

Vũ Thị Phụng

Văn bản quản lý nhà nước thời Nguyễn (giai đoạn 1802-1884)

49.

Lê Văn Thịnh

Quan hệ giữa cách mạng Việt Nam và Liên Xô giai đoạn 1930-1945

50.

Nguyễn Văn Kim

Chính sách đóng cửa của Nhật Bản thời kỳ Tokugawa - Nguyên nhân và hệ quả

51.

Phùng Thị Huệ

Quá trình phát triển kinh tế - xã hội Đài Loan (1949-1996)

52.

Nguyễn Thanh Hiền

Nhật Bản trong thời kỳ Đảng Dân chủ - Tự do cầm quyền; Sự phát triển chính trị, kinh tế, xã hội (1955-1993)

53.

Chu Thị Hậu

Xây dựng công cụ tra tìm thông tin sử liệu kho lưu trữ Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

54.

Nguyễn Lệ Nhung

Xác định giá trị sử liệu của tài liệu Phòng lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam

55.

Vũ Quang Hiển

Đảng lãnh đạo xây dựng căn cứ du kích ở đồng bằng Bắc Bộ trong kháng chiến chống Pháp

56.

Nguyễn Duy Tiến

Quá trình giải quyết vấn đề ruộng đất ở Thái Nguyên từ sau Cách mạng tháng Tám 1945 đến hết cải cách ruộng đất

57.

Sang Joon Sim

Gia đình người Việt ở châu thổ sông Hồng và mối liên hệ của nó với các cộng đồng xã hội

58.

Trịnh Thị Định

Quan hệ Australia - Việt Nam trong giai đoạn 1973 - 1995

59.

Lê Khương Thuỳ

Chính sách của Mỹ đối với ASEAN (1967-1995)

60.

Hoàng Văn Hiển

Quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Hàn Quốc (1961-1993)

61.

Cao Thanh Tân

Vùng biên giới Châu Đốc từ khi thành lập đến năm 1874

62.

Lê Đình Chỉnh

Quan hệ Việt - Lào trong giai đoạn 1954-1975

63.

Nguyễn Hoài Văn

Tìm hiểu tư tưởng chính trị Nho giáo Việt Nam từ Lê Thánh Tông đến Minh Mạng

64.

Hoàng Phong Hà

Con đường phát triển kinh tế - xã hội của một số nước ASEAN

65.

Nguyễn Văn Đăng

Quan xưởng ở kinh đô Huế (1802-1884)

66.

Nguyễn Liên Hương

Qúa trình hình thành nhà nước Cộng hoà Liên bang Đức sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945-1949)

67.

Bùi Hồng Vạn

Biến đổi kinh tế xã hội ở một xã châu thổ sông Hồng - xã Phụng Thượng (Hà Tây) từ 1945-1995

68.

Đinh Xuân Lý

Đảng lãnh đạo quá trình thiết lập Việt Nam với tổ chức diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (1989-1998)

69.

Lee Kang Woo

Quá trình cải cách doanh nghiệp nhà nước trong tiến trình đổi mới ở Việt Nam

70.

Phạm Thị Lan

Sự chuyển biến của phong trào yêu nước ở Thái Bình cuối thế kỷ XIX đầu XX

71.

Phan Phương Thảo

Tình hình ruộng đất ở Bình Định qua tư liệu địa bạ 1815-1839

72.

Đặng Xuân Kháng

Cải cách giáo dục và những tác động chủ yếu đối với sự phát triển Kinh tế - Xã hội Nhật Bản (từ Minh Trị duy tân đến thời kỳ sau Chiến tranh thế giới thứ II)

73.

Trần Đức Anh Sơn

Đồ sứ Việt Nam ký kiểu tại Trung Hoa từ 1804 đến 1829 hiện tàng trữ tại Bảo tàng Mỹ thuật cung đình Huế

74.

Thu Nhung Mlo

Người phụ nữ Êđê trong đời sống xã hội tộc người

75.

Lee Seon Hee

Địa vị người phụ nữ Kinh (Việt) ở Hà Nội và những vùng phụ cận (giai đoạn chuyển tiếp từ truyền thống sang hiện đại)

76.

Quang Thị Ngọc Huyền

Quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở Philipin từ 1946-1986.

77.

Nguyễn Thái Yên Hương

Quá trình hình thành Liên bang Mỹ và các đặc điểm văn hoá - xã hội Mỹ

78.

Trần Thương Hoàng

Nghiên cứu nguồn sử liệu về phong trào thi đua yêu nước trong phông lưu trữ Phủ Thủ tướng

79.

Khăm Pheng Tríp Muntaly

Tổ chức xã hội truyền thống của người PhuThay ở tỉnh Mủa Phăn nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào

80.

Hoàng Khắc Nam

Quá trình phát triển quan hệ Việt Nam - Thái Lan (1976-2000)

81.

Phan Hải Linh

Trang viên Nhật Bản thế kỷ VIII - XVI qua trang viên Oyama và Hine

82.

Vũ Quý Thu

Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Thanh Hoá cuối thế kỷ XIX

83.

Nguyễn Huy Chương

Lịch sử hình thành và phát triển hệ thống thông tin - thư viện đại học Mỹ và định hướng vận dụng một số kinh nghiệm vào thư viện đại học Việt Nam

84.

Nguyễn Hồng Quân

Hoạt động của lực lượng giữ gìn hoà bình Liên hiệp quốc từ sau chiến tranh lạnh

85.

Tạ Hoàng Vân

Di tích kiến trúc Hội An trong tiến trình lịch sử

86.

Phan Chí Thành

Dòng họ và đời sống làng xã ở đồng bằng Bắc Bộ qua tư liệu ở một số xã thuộc huyện Thạch Thất - Hà Tây

87.

Thong Lít Luồng Khột

Đô thị cổ Shrestha và thánh địa Vát Phu trong bối cảnh Champasak

88.

Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

Hoa Kỳ với quá trình kiểm soát và cắt giảm vũ khí hạt nhân trong thời kỳ chiến tranh lạnh (1945 - 1991)

89.

Nguyễn Quang Liệu

Công tác thanh vận của Đảng ở miền Bắc thời kỳ 1965-1975

90.

Bùi Hồng Hạnh

Quá trình hình thành và phát triển của khối Thịnh vượng chung từ cuối thế kỷ XIX đến cuối thế kỷ XX

91.

Vũ Trường Giang

Tri thức bản địa của người Thái ở miền núi Thanh Hóa

 

92

Đỗ Thị Thùy Lan

Hệ thống cảng thị trên sông Đàng Ngoài thế kỷ XVII-XVIII

93

Đằng Thành Đạt

Nghiên cứu so sánh về chính sách dân tộc của Trung Quốc

94

Nguyễn Trường Giang

Quá trình khai khẩn và canh tác ruộng bậc thang của các tộc người H’mông-Dao ở huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

95

 Nguyễn Thị Ngân

Tang ma của người Nùng Phàn Sình ở tỉnh Thái Nguyên

96

Vũ Tú Quyên

Văn hóa tinh thần của người La Ha ở Sơn La

97

Ngô Văn Hà

Đảng lãnh đạo sự nghiệp giáo dục đại học ở miền Bắc (1954-1975)

98

Nguyễn Thị Mai Hoa

Chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quan hệ với Trung Quốc

99

Lê Thị Hòa

Đảng lãnh đạo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước

100

Nguyễn Thị Hoàn

Chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam với khu vực Đông Nam Á từ 1995 đến nay

101

Nguyễn Tiến Lương

Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lãnh đạo xây dựng công nghiệp ở đại phương giai đoạn 1995-2005

102

Lê Quỳnh Nga

Quá trình cải cách ruộng đất của Đảng ở Thanh Hóa (1945-1957)

103

Lê Thanh Thủy

Quá trình xâm nhập Đông Nam Á của công ty Đông Ấn Anh từ thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XIX

104

Phạm Thị Kim Ngân

Hà Nội thực hiện quy hoạch đô thị theo hướng hiện đại trong những năm 1991-2005

105

Trần Viết Nghĩa

Trí thức Việt Nam đối diện với văn minh phương Tây thời Pháp thuộc

106

Phan Phương Hảo

Hành nghề cúng bái tại gia trên địa bàn nội thành Hà Nội (từ 1968 đến nay)

107

Nguyễn Trường Sơn

Quan hệ Ấn Độ với Đông Á sau chiến tranh lạnh

108

Phạm Thị Lương Diệu

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo phát triển kinh tế tư nhân từ năm 1986 đến năm 2005.

109

Văn Thị Thanh Mai

Hồ Chí Minh với cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1946-1969)

110

Đặng Kim Oanh

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp (1996-2000)

111

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Các phái bộ Anh đến Việt Nam trong bối cảnh xâm nhập của Anh vào Đông Á (thế kỷ XVII - nửa đầu thế kỷ XIX).

112

Trần Thị Mai Thanh

Công giáo với dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954).

113

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Các cuộc vận động dân chủ trong quá trình phi thực dân hóa ở Việt Nam (1904-1945).

114

Đào Thị Bích Hồng

Đảng Bộ tỉnh Bạc Liêu lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ 1997 đến 2006.

115

Mai Văn Tùng

Tri thức địa phương về sử dụng và quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên của người Mường ở huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

116

Nguyễn Ngọc Phúc

Tổ chức quản lý hành chính ở Nam Bộ (cuối thế kỷ XVII-nửa đầu thế kỷ XIX).

117

Nguyễn Nhật Linh

Quan hệ triều cống của các nước Đông Nam Á với Trung Quốc thời Minh.

118

Nguyễn Mạnh Dũng

Quá trình xâm nhập của Pháp vào Việt Nam từ cuối thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XIX: Nguyên nhân và hệ quả.

119

Nguyễn Thị Giang

Vương quốc Xiêm đối diện với sự xâm nhập của phương Tây qua so sánh với quốc gia Đông Nam Á thế kỷ XIX.

120

Ngô Thị Lan Phương

Quan hệ Việt-Trung giai đoạn 1986-2010 qua trường hợp quan hệ hai tỉnh Quang Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc).

121

Phạm Đức Anh

Biển đổi mô hình nhà nước ở Việt Nam (thế kỷ X-XIX).

122

Đỗ Thị Hương Thảo

Thi hương thời Nguyễn (qua các trường thi Hương Hà Nội, Nam Định và Hà Nam)

123

Nguyễn Văn Dũng

Chuyển biến kinh tế-xã hội ở xã Đồng Quang huyện Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh (1954-2005).

124

Lê Văn Phong

Hội truyền bá Quốc ngữ và tác động của Hội tới phong trào văn hóa Việt Nam (1938-1945).

125

Nguyễn Thị Hoài Phương

Thành phố Hải Phòng từ 1888 đến 1945

126

Nguyễn Anh Cường

Sự chỉ đạo của Đảng trong quá trình bình thường hóa và phát triển quan hệ Việt Nam với Hoa Kỳ (1973-2008)

127

Nguyễn Thị Hảo

Báo Nhân dân và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1965-1975)

128

Trịnh Thúy Hương

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo hoạt động đối ngoại trên lĩnh vực văn hóa trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa giai đoạn 1996-2006

129

Trương Công Hữu

Đảng lãnh đạo công tác đảm bảo giao thông vận tải chi viện tiền tuyến trên địa bàn Quân khu IV giai đoạn 1965-1975.

130

Vũ Ngọc Lương

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công tác báo chí từ 1986 đến 2008.

131

Trần Thị Thái

Đảng bộ Nam Định lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa-hiện đại hóa thời kỳ 1997-2007

132

Trần Lê Thanh

Đảng lãnh đạo xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954).

133

Đặng Thị Thanh Trâm

Đảng lãnh đạo xây dựng phát huy sức mạnh hậu phương miền Bắc (1965-1972)

134

Đinh Thị Thùy Hiên

Nguồn sử liệu hương ước Thăng Long-Hà Nội trước năm 1945.

135

Nguyễn Anh The

Đồ gốm Chămpa thiên niên kỷ I sau công nguyên qua tư liệu một số cuộc khai quật khảo cổ học.

136

Kim Jong Ouk

Một số biến đổi ở làng xã châu thổ sông Hồng từ đầu thế kỷ XIX đến đ

ầu thế kỷ XX (qua trường hợp làng Mễ Trì).

137

Lâm Minh Châu

Tái định cư và sự biến đổi về đời sống của các cư dân vùng lòng hồ thủy điện Sơn La

138

Đinh Thị Thanh Huyền

Tục chơi quan họ (xứ Kinh Bắc) xưa và nay

139

Đoàn Thị Kiều Vân

Các loại hình trồng trọt của người H’mông trên cao nguyên Đồng Văn, Hà Giang

140

Trần Trọng Đạo

Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lãnh đạo công tác phát triển Đảng trong tín đồ các tôn giáo giai đoạn 1996-2009

141

Lã Quý Đô

Công tác xây dựng Đảng về tư tưởng trong kháng chiến chống Pháp 1945-1954

142

Lương Thị Phương Thảo

Đảng Cộng sản Việt Nam với quan hệ Việt Nam-Campuchia từ 1993 đến 2010

143

Nguyễn Văn Trung

Báo chí của các cấp bộ Đảng Trung Kỳ trong những năm 1930-1945

144

Nhâm Thị Thanh Lý

Trào lưu dân chủ hóa ở Trung Quốc thời kỳ cuối nhà Thanh

145

Hoàng Văn Tuấn

Chiến tranh Việt Nam (1954-1975) qua cái nhìn của người Mỹ

146

Nguyễn Thị Thu Hà

Thành phố Thanh Hóa 1929-2004

147

Trương Thị Bích Hạnh

Sự vận động tư tưởng trong các phái chính trị ở Việt Nam thời kỳ cận đại

148

Nguyễn Thị Hải

Châu Thạch Lâm (tỉnh Cao Bằng) từ cuối thế kỷ XV đến giữa thế kỷ XIX

149

Vũ Đường Luân

Vùng biên giới Đông Bắc Bắc Bộ từ nửa cuối thế kỷ XVIII đến giữa thế kỷ XIX

150

Trương Đắc Chiến

Di tích Giồng Lớn và vai trò của nó với sự hình thành văn hóa Óc Eo ở vùng ven biển Đông Nam Bộ

151

Bùi Hữu Tiến

Văn hóa Đồng Đậu và vị trí của nó trong thời đại đồng thau ở lưu vực sông Hồng