Công nghệ thông tin: cơ hội và thách thức trong phát triển của người khuyết tật (16/01/2018)

Với quan niệm cho rằng công nghệ thông tin đang là công cụ hỗ trợ đắc lực cho người khuyết tật mở rộng và nâng cao cơ hội cho người khuyết tật. Bài viết trình bày đôi nét về cơ hội và thách thức mà công nghệ thông tin mang lại cho người khuyết tật