Xét duyệt đề cương đề tài cấp cơ sở 2019 và đề cương đề tài cấp Bộ năm 2019 – 2020 (27/04/2018)

Thực hiện việc hoàn thiện hồ sơ kế hoạch khoa học năm 2019, trong các ngày 20, 23 và 24 tháng 4 năm 2018, tại Hội trường Viện Nghiên cứu Con người đã diễn ra các buổi xét duyệt đề cương đề tài cấp cơ sở năm 2019 và xét duyệt cấp cơ sở đề cương đề tài khoa học cấp Bộ năm 2019 - 2020.

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người (03/05/2018)

Chiều ngày 27 tháng 4 năm 2018, tại Hội trường Viện Nghiên cứu Con người, TS. Nguyễn Đình Tuấn, Phó Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Con người được trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người.

Hội thảo "Học làm người - Learning to be human" (24/08/2018)

Đó là chủ đề của Đại hội Triết học thế giới lần thứ 24, vừa bế mạc tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Trung quốc chiều ngày 20 tháng 8 vừa mới đây. Chủ đề này liên quan đến hàng loạt các ngành khoa học khác nhau. Trong khoảng 20 năm gần đây, nhiều vấn đề về con người trên phạm vi toàn cầu cả cũ lẫn mới đều trở nên cấp thiết đòi hỏi phải có những tổng kết lý luận; một số lý thuyết mới đã xuất hiện, dù còn nhiều tranh cãi. Do đó, chủ đề Đại hội đã lôi cuốn không chỉ các nhà triết học mà cả các nhà nghiên cứu ở nhiều ngành khoa học, nhiều nhà hoạt động xã hội, phong trào khác nhau.