Tọa đàm khoa học: Chu kỳ kinh tế ở Đông Nam Á (26/02/2019)

Ngày 25 tháng 2 năm 2019, Giáo sư Fumio Yoshino của trường Đại học Takushoku, Nhật Bản đã đến trao đổi khoa học với lãnh đạo và các cán bộ của Viện nghiên cứu con người về chủ đề “Business circle in Southeast Asia” (Chu kỳ kinh tế ở Đông Nam Á).

Hội thảo: “Một số vấn đề lý luận và phương pháp luận nghiên cứu dư luận xã hội về vấn đề an toàn thực phẩm” (28/01/2019)

Trong khuôn khổ thực hiện đề tài cấp Nhà nước KX.01.40/16-20: “Dư luận xã hội đối với vấn đề an toàn thực phẩm ở Việt Nam hiện nay”, ngày 25 tháng 01 năm 2019, tại Hà Nội, đề tài KX.01.40/16-20 và Viện Nghiên cứu Con người thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội thảo: “Một số vấn đề lý luận và phương pháp luận nghiên cứu dư luận xã hội về vấn đề an toàn thực phẩm”.

Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm 2019 (28/01/2019)

Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động Viện Nghiên cứu Con người năm 2019 được tổ chức ngày 25 tháng 1 năm 2019 tại phòng họp Viện Nghiên cứu Con người, số 9 Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội. Tham dự hội nghị có cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Viện.