Hội thảo khoa học "Thực trạng và các giải pháp phát huy vốn xã hội nhằm phát triển kinh tế của người dân miền Tây Nghệ An". (04/07/2022)

Chiều 30/6 và sáng 1/7/2022, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam và UBND tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức hội thảo khoa học "Thực trạng và các giải pháp phát huy vốn xã hội nhằm phát triển kinh tế của người dân miền Tây Nghệ An". Hội thảo nằm trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và UBND tỉnh về việc thực hiện đề tài cấp bộ “Phát huy vốn xã hội của người dân miền Tây Nghệ An trong phát triển kinh tế”.

Chú trọng bồi dưỡng phát triển Đảng từ các đoàn viên ưu tú của Chi đoàn Viện Nghiên cứu Con người (07/07/2022)

Tham gia xây dựng Đảng, bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp vừa là vinh dự, vừa là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức đoàn. Nhận thức rõ được tầm quan trọng của công tác này, dưới sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Chi ủy và Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Con người, Chi đoàn Viện Nghiên cứu Con người luôn tích cực, chủ động, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đồng chí đoàn viên được cống hiến, thể hiện từ đó phát hiện ra những nhân tố tích cực, bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng xem xét, bồi dưỡng và kết nạp.