Tọa đàm khoa học chia sẻ nghiên cứu xây dựng chỉ số phát triển con người (05/09/2016)

Sáng ngày 1/9/2016, tại Viện Nghiên cứu Con người đã diễn ra buổi tọa đàm khoa học do TS. Vũ Thị Thanh trình bày về bài viết xây dựng chỉ số phát triển con người mới của các giáo sư Tây ban Nha (gồm Carmen Herrero, Ricardo Martı´nez và Antonio Villar trong bài viết “A newer HDI”, đăng trên tập chí: Human development and Capabilities, số 13:2, 2012).

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ: "Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay" (20/09/2016)

Ngày 19 tháng 9 năm 2016, Viện Nghiên cứu Con người tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ 2013-2014: “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay: Yêu cầu và giải pháp” do PGS.TSKH. Lương Đình Hải làm chủ nhiệm.