Toạ đàm: An ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hóa (23/10/2020)

Ngày 22 tháng 10 năm 2020, tại Viện Nghiên cứu Con người diễn ra tọa đàm khoa học “An ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hóa”. Toạ đàm được thực hiện trong khuôn khổ hoạt động khoa học chung của Viện Nghiên cứu Con người năm 2020. TS. Lưu Thị Lịch chủ trì tọa đàm.

Hội thảo khoa học: Phát triển con người các dân tộc thiểu số ở Tây Nam Bộ trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay: thành tựu và thách thức. (14/09/2020)

Trong khuôn khổ hoạt động của đề tài cấp Nhà nước CTDT.44.18/16-20 “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển con người vùng dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hóa, hiện đại hóa” do TS. Nguyễn Đình Tuấn làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Con người là cơ quan chủ trì, ngày 11 tháng 09 năm 2020, tại Thành phố Cần Thơ, Viện Nghiên cứu Con người và chủ nhiệm đề tài đã tổ chức hội thảo có chủ đề: “Phát triển con người các dân tộc thiểu số ở Tây Nam Bộ trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay: thành tựu và thách thức”. Hội thảo nhằm trao đổi, phân tích để làm rõ hơn những vấn đề thực tiễn về phát triển con người vùng dân tộc thiểu số ở Tây Nam Bộ trong bối cảnh hiện nay.

Call for Application: The 13th Next-Generation Global Workshop: "New Risks and Resilience in Asian Societies and the World" (23/07/2020)

The Next-Generation Global Workshop (NGGW) has been held annually since 2008 (see the Annex for information of the annual topics of NGGWs since 2008 and key products) to provide an opportunity for early-career scholars to present their research in English and to obtain feedback from an international audience. It has proved to be a pleasant and effective way for capacity building through the mentorship provided by the professors of participating universities around the world. The 13th NGGW will expand the scope of participation, in which it does not only enable professors and early career researchers, but also policy makers to attend and discuss the arising risks and resilience in Asian societies and others, including European and North American societies which are facing similar issues and challenges. The 13th NGGW is also an opportunity to strengthen the network of professionals working in the area of family and development.

HỘI THẢO VÀ ĐẠI HỘI LẦN THỨ V CỦA LIÊN CHI HỘI NHÀ BÁO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM (14/10/2020)

Sáng ngày 13/10/2020, tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, Liên chi hội nhà báo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Liên chi hội Viên Hàn lâm) tổ chức Hội thảo: “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các tạp chí khoa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong thời kì mới”. Buổi chiều, Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Liên Chi hội đã được tổ chức thành công tốt đẹp.