Tọa đàm khoa học: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn nghiên cứu việc làm bền vững của nữ công nhân ngành dệt may. (24/03/2023)

Trong khuôn khổ hoạt động khoa học của Viện Nghiên cứu Con người năm 2023, ngày 23/3/2023, tại Hội trường trụ sở 9A Kim Mã Thượng, Viện Nghiên cứu Con người đã tổ chức Toạ đàm khoa học với chủ đề “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn nghiên cứu việc làm bền vững của nữ công nhân ngành dệt may” thuộc Đề tài cấp cơ sở “Thực trạng việc làm bền vững của nữ công nhân ngành dệt may (nghiên cứu trường hợp tại Nam Định” do TS. Vũ Thị Thanh làm chủ nhiệm.

Mời viết bài tham dự hội thảo khoa học quốc tế: DI CƯ VÀ PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI TRONG BỐI CẢNH THẾ GIỚI ĐANG CHUYỂN ĐỔI (25/03/2023)

Thực hiện kế hoạch khoa học năm 2023, Viện Nghiên cứu Con người phối hợp với các đối tác quốc tế tổ chức hội thảo khoa học quốc tế có phản biện với chủ đề “Di cư và phát triển con người trong bối cảnh thế giới đang chuyển đổi” nhằm tạo diễn đàn trao đổi học thuật để các học giả trong nước và quốc tế thảo luận sâu hơn các vấn đề về di cư và phát triển con người trong bối cảnh đương đại. Ban Tổ chức hội thảo kính mời các nhà khoa học, các nhà quản lý và các chuyên gia viết bài và tham dự. Thông tin chi tiết trong nội dung và file tài liệu đính kèm.

Quan điểm của Đảng về việc làm bền vững và bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động việc làm (28/03/2023)

Tạo việc làm bền vững đã trở thành một trong những ưu tiên của Việt Nam nhằm thúc đẩy phát triển bền vững lấy con người làm trung tâm. Đảng và nhà nước Việt Nam đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm thúc đẩy việc làm bền vững cho mọi người. Thêm vào đó, Thúc đẩy bình đẳng giới luôn là một trong những mục tiêu ưu tiên hàng đầu tại Việt Nam trong đó có bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động việc làm. Bài viết trình bày tóm lược một số quan điểm của Đảng ta về việc làm bền vững và bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động, việc làm.