Tọa đàm khoa học với Đoàn cán bộ nghiên cứu của Viện Hàn lâm KHXH Ba Lan (29/11/2016)

Sáng ngày 28/11/2016, tại Viện Nghiên cứu Con người đã diễn ra buổi làm việc giữa các cán bộ của Viện Nghiên cứu Con người và đoàn cán bộ nghiên cứu của Viện Triết học và Xã hội học (thuộc viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Ba Lan). Tại buổi làm việc, đoàn cán bộ của Ba Lan đã có các bài trình bày và trao đổi khoa học với các cán bộ của Viện Nghiên cứu Con người.

Tọa đàm khoa học: Một số vấn đề lý luận về cách mạng khoa học và công nghệ. (29/12/2016)

Sáng 28 tháng 12 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Con người, Đề tài cấp Nhà nước “Ảnh hưởng của cách mạng khoa học và công nghệ đến con người Việt Nam hiện nay” đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học với chủ đề “Một số vấn đề lý luận về cách mạng khoa học và công nghệ”. Tham dự buổi tọa đàm có các thành viên tham gia đề tài và các cán bộ trong viện có quan tâm.

Thông báo về việc thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp Nhà nước (27/12/2016)

Tháng 11 năm 2016, Viện Nghiên cứu Con người đã trúng tuyển và kí hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp Nhà nước thuộc chương trình “Nghiên cứu những vấn đề trong yếu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội” do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì .