Tọa đàm khoa học: “Một số vấn đề về phương pháp thu thập dữ liệu trực tuyến và ứng dụng vào nghiên cứu khoa học xã hội”. (29/03/2021)

Nhằm nâng cao kỹ năng cho cán bộ nghiên cứu cũng như tăng cường khả năng ứng dụng CNTT vào các hoạt động nghiên cứu, bắt kịp với tiến bộ khoa học trong công tác điều tra, khảo sát tại thực địa, ngày 25/3/2021, tại Hội trường Viện Nghiên cứu Con người đã diễn ra tọa đàm khoa học “Một số vấn đề về phương pháp thu thập dữ liệu trực tuyến và ứng dụng vào nghiên cứu khoa học xã hội”.

Thông báo Tọa đàm khoa học: “Một số vấn đề về phương pháp thu thập dữ liệu trực tuyến và ứng dụng vào nghiên cứu khoa học xã hội”. (18/03/2021)

Nhằm nâng cao kỹ năng cho cán bộ nghiên cứu cũng như tăng cường khả năng ứng dụng CNTT vào các hoạt động nghiên cứu, Viện Nghiên cứu Con người tổ chức tọa đàm khoa học “Một số vấn đề về phương pháp thu thập dữ liệu trực tuyến và ứng dụng vào nghiên cứu khoa học xã hội” Thời gian: 8h00-17h00 ngày 25/3/2021.

Lễ phát động thi đua năm 2021 (24/03/2021)

Thực hiện Kế hoạch phát động thi đua số 405/KH-KHXH ngày 19/3/2021 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Kế hoạch phát động thi đua số 35/KH-CĐ ngày 24/3/2021 của Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về việc phát động thi đua năm 2021, sáng ngày 1/4/2021, tại Hội trường của Viện Nghiên cứu Con người đã diễn ra Lễ phát động thi đua năm 2021 của Viện Nghiên cứu Con người và Công đoàn Viện Nghiên cứu Con người.