Sinh hoạt khoa học: Vấn đề thể chế và cải cách thế chế (16/10/2016)

Sáng ngày 14 tháng 10 năm 2016, Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế- Viện Nghiên cứu Con người tổ chức buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề “Vấn đề thể chế và cải cách thể chế” do TS. Nguyễn Sỹ Dũng, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trình bày.

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ: "Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay" (20/09/2016)

Ngày 19 tháng 9 năm 2016, Viện Nghiên cứu Con người tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ 2013-2014: “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay: Yêu cầu và giải pháp” do PGS.TSKH. Lương Đình Hải làm chủ nhiệm.