Sinh hoạt khoa học: Công nghệ thông tin, kỹ thuật số (26/04/2017)

Trong khuôn khổ đề tài cấp Nhà nước “Ảnh hưởng của cách mạng khoa học và công nghệ đến con người Việt Nam hiện nay” do PGS.TSKH Lương Đình Hải làm chủ nhiệm, sáng ngày 25 tháng 4 năm 2017, tại Hội trường Viện Nghiên cứu Con người diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề “Công nghệ thông tin, kỹ thuật số” do GS.TSKH Đỗ Trung Tá, nguyên UV BCH TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông trình bày.