Hội thảo “Các mục tiêu phát triển bền vững và chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2021-2030” (31/07/2020)

Trong khuôn khổ Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Nâng cao năng lực cho Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam” (TA9449), do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ từ Quỹ giảm nghèo Nhật Bản (JFPR), trong hai ngày 30-31/7/2020, tại Lâm Đồng, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) phối hợp với ADB tổ chức Hội thảo “Các mục tiêu phát triển bền vững và chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2021-2030” nhằm chia sẻ, trao đổi các kết quả nghiên cứu, các nội dung liên quan đến mục tiêu phát triển bền vững của toàn cầu trong bối cảnh lồng ghép với các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam, lồng ghép với chiến lược phát triển Kinh tế xã hội của Việt Nam.

Call for Application: The 13th Next-Generation Global Workshop: "New Risks and Resilience in Asian Societies and the World" (23/07/2020)

The Next-Generation Global Workshop (NGGW) has been held annually since 2008 (see the Annex for information of the annual topics of NGGWs since 2008 and key products) to provide an opportunity for early-career scholars to present their research in English and to obtain feedback from an international audience. It has proved to be a pleasant and effective way for capacity building through the mentorship provided by the professors of participating universities around the world. The 13th NGGW will expand the scope of participation, in which it does not only enable professors and early career researchers, but also policy makers to attend and discuss the arising risks and resilience in Asian societies and others, including European and North American societies which are facing similar issues and challenges. The 13th NGGW is also an opportunity to strengthen the network of professionals working in the area of family and development.

Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị Hành chính K115 (20/07/2020)

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020, sáng ngày 17/7/2020, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) phối hợp với Trường Cán bộ Quản lý Giao thông Vận tải tổ chức khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính cho các cán bộ quy hoạch quản lý cấp phòng tại các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm. Viện Nghiên cứu Con người có 03 cán bộ tham dự khóa học.