SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ: “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ Ý CHÍ TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG VÀ KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC” (03/08/2023)

Đầu tháng 8 năm 2023, Chi bộ Viện Nghiên cứu Con người phối hợp cùng cùng Công đoàn Viện đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Đây là một hoạt động nằm trong kế hoạch hoạt động toàn khóa năm 2023 của Chi bộ Viện Nghiên cứu Con người, cũng như Công đoàn Viện Nghiên cứu Con người hưởng ứng việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kế hoạch của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và kêu gọi của Công đoàn Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tọa đàm khoa học “Một số kết quả nghiên cứu về vai trò của Thiết chế xã hội đối với Phát triển con người” (31/08/2023)

Ngày 29 tháng 8 năm 2023, tại hội trường Viện Nghiên cứu Con người, tọa đàm khoa học “Một số kết quả nghiên cứu về vai trò của Thiết chế xã hội đối với Phát triển con người” đã được tổ chức. Đây là sinh hoạt chuyên môn của đề tài khoa học cấp cơ sở “Một số vấn đề lý luận về vai trò của thiết chế xã hội đối với phát triển con người” do TS. Nguyễn Thị Lê làm chủ nhiệm, đề tài thuộc hệ đề tài cấp cơ sở năm 2023 của Viện Nghiên cứu Con người.

Thư mời gửi báo giá dịch vụ khách sạn cho Hội thảo tại Đồng Văn, Hà Giang (15/09/2023)

Viện Nghiên cứu Con người hiện đang kính mời các nhà cung cấp dịch vụ quan tâm gửi báo giá cung cấp dịch vụ khách sạn cho hoạt động hội thảo của Viện tổ chức tại Hà Giang (dự kiến diễn ra ngày 11-13/10/2023). IHS is now requesting interested bidders to submit quotations for Hotel/Accommodation and other services for IHS worlshop activities in Ha Giang (Expected to take place on October 11-13, 2023)

Vận dụng tư tưởng "Lấy đức phục người" (06/06/2023)

(ĐCSVN) - Thực tiễn lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam cho thấy, tư tưởng “lấy đức phục người” đã được ông cha ta vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo. Trong thời đại Hồ Chí Minh, tư tưởng đó đã được kế thừa, phát triển lên tầm cao mới. Trước yêu cầu của sự nghiệp cách mạng hiện nay, việc vận dụng tư tưởng “lấy đức phục người” là vấn đề có ý nghĩa quan trọng đặc biệt.